Natuur en milieu

Natuur en milieu 3de graad TSO
Studie- en toekomstmogelijkheden

Je houdt van natuur, parken en tuinen, landschappen, … ? Je weet dat het samengaan van mens, plant en dier in de wereld van vandaag niet altijd vanzelfsprekend is? Je wil graag je steentje bijdragen aan duurzame oplossingen voor een leefbaar milieu waarin plaats is voor plant, dier én mens? Heb je een gezonde honger naar duidelijke antwoorden en naar buitenlucht? Dan is de studierichting Natuur en milieu iets voor jou!

 • Welke inheemse dieren leven waar? Hoe kun je ervoor zorgen dat ze er kunnen blijven leven? Welke vogels, vissen, zoogdieren, … ?
 • Hoe heet die plant? Waar groeit hij het liefst en met welke andere planten leeft hij makkelijk samen?
 • Wat kan ik te weten komen als ik in de natuur sta? In het bos, in de wei, de tuin, een berm, … Wat kan ik onderzoeken en wat leid ik eruit af?
 • Wat kan er fout lopen in de natuur? En hoe kan ik het rechttrekken?
 • Hoe beheer je een bos, een houtkant, grasland, een vijver of beek en dus ook een park, domein, …?
 • Welke machines gebruik je voor welke beheerstechnieken en hoe gebruik je ze?
 • ...

In de derde graad (5de en 6de leerjaar) sla je definitief een bepaalde studierichting in, met name Natuur en milieu (Natuur- en groentechnische wetenschapppen). De vakken zijn veel specifieker dan in de tweede graad. Een deel van de opleiding is wel nog algemeen, zodat je ook de nodige vaardigheden krijgt om zelfstandig, open en zelfzeker in onze maatschappij te staan. 

In het 5de leerjaar volg je naast de algemene en de specifieke vakken 1 lesuur Tools for Life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou. In het 6de leerjaar wordt dit het vak studie- en gipcoaching.

Waarom Horteco een goede keuze is voor deze opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Doorstromen naar het hoger onderwijs
 • agro- en biotechnologie, afstudeerrichtingen groenmanagement,  biotechnologie, tuinbouw, landbouw en dierenzorg
 • landschaps- en tuinarchitectuur
 • biowetenschappen land- en tuinbouw, afstudeerrichting natuur en milieu
 • lerarenopleiding (biologie, biotechnieken, land- en tuinbouw)
 • stedenbouw en ruimtelijke planning
 • houttechnologie
 • milieuzorg
 • landmeten
 • ...
Doorstromen naar een zevende specialisatiejaar
 • tuinaanleg en onderhoud
 • bosbouw 
Specialiseren tot boswachter, natuurgids, … (via deelname aan het officiële examen)
Werken als
 • groentechnisch medewerker bij openbare groendiensten (gespecialiseerd groenarbeider, ploegbaas)
 • medewerker op een milieudienst
 • technisch medewerker in natuurprojecten van overheden (Vlaamse Gemeenschap, provincie, steden, gemeenten, …)
 • ...
De lessentabel in het 5de en het 6de jaar
  u/week u/week
VAKKEN

5de
jaar

6de
jaar
NEDERLANDS 3 3
FRANS 2 2
ENGELS 2 2
WISKUNDE 3 3
GESCHIEDENIS 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2 2
TOEGEPASTE CHEMIE 2 2
TOEGEPASTE BIOLOGIE 2 2
TOEGEPASTE ECOLOGIE 2 3
BIOTOOPSTUDIE 2 2
NATUUR- EN
LANDSCHAPSBEHEERS-
TECHNIEKEN
2 2
MACHINES 1 1
PRAKTIJK BEHEERS-
TECHNIEKEN
4 4
FYSISCHE MILIEUTECHNIEKEN 1 1
INFORMATICA 1  
TOOLS FOR LIFE 1  
STUDIE- EN GIPCOACHING   1
TOTAAL 34 34

 

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.