Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022

In de onderwijsregio waartoe onze school behoort, schrijf je voor 1A en 1B anders in dan voor het 2de tot en met het 7de leerjaar. Je vindt beide regelingen in twee aparte blokjes op deze pagina.

Inschrijven voor 1A en 1B

Update van 7/5/2021 (zie tekst in het vet)

Voor het schooljaar 2021-2022 kan je je kind voor onze school en een 70-tal andere scholen in één aanmeldingssysteem aanmelden voor inschrijving.

De vastgelegde tijdslijn is de volgende:

1) Je meldt je kind via het aanmeldingssysteem aan om een plaats te krijgen in Horteco. Deze aanmeldingsperiode loopt van 29/3/2021 om 14u tot 26/4/2021 om 14u. Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt, maar het is wel belangrijk dat je je kind gedurende deze periode aanmeldt om voldoende kans te hebben op een plaats. Je kan voor verschillende scholen aanmelden, die je in je volgorde van voorkeur plaatst. De website om je aan te melden en met alle info die je daarvoor nodig hebt is deze: www.aanmelden.school.

2) Op 6/5/2021 verneem je via een bericht van het aanmeldingssysteem in welke school van je voorkeur je een plaats hebt of waar je hoeveelste op de wachtlijst staat. Het aanmeldingssysteem probeert zoveel mogelijk je een plaats te geven in de school met je hoogste voorkeur.

3) Vanaf 10/5/2021 mogen de scholen die deelnemen aan het aanmeldingssysteem de leerlingen inschrijven die een plaats in hun school kregen toegewezen. Je krijgt een bericht van ons wanneer je je zoon/dochter kan komen inschrijven, als hij/zij een plaats heeft in Horteco. Dit gebeurt omwille van de coronamaatregelen digitaal (je krijgt een e-mail met meer info).

4) Ook vanaf 10/5/2021 kunnen leerlingen die zich niet hebben aangemeld gedurende de aanmeldingsperiode zich inschrijven. Als er nog vrije plaatsen over zijn, krijgen zij een plaats in de volgorde dat ze naar school komen voor de inschrijving. Als er geen plaatsen meer vrij zijn, komen zij achteraan de wachtlijst van het aanmeldingssysteem.

Update 7/5/2021: Zowel voor 1A als 1B zijn we volzet (maar de leerlingen met een plaats moeten wel nog officieel inschrijven, wat soms niet gebeurt, waardoor er plaatsen vrijkomen). Als je je kind nog niet aanmeldde en op de wachtlijst wenst te zetten, kan dat vanaf 10/5/2021 om 14 u. via https://start.aanmelden.school

· ouders die al een aanmelding deden, kunnen een vrije inschrijving doen door scholen toe te voegen aan hun huidige lijst

· ouders die nog geen aanmelding deden moeten eerst een account aanmaken (dat kan voor 10/5/2021 al) en kunnen op 10/5/2021 om 14 u. een vrije inschrijving doen

Deze vrije inschrijvingen verlopen volgens chronologie. Je wacht er dus best niet mee. Leerlingen die eerder via het aanmeldsysteem aanmeldden en (nog) geen plaats hebben, staan al op de wachtlijst. Alle informatie in verband met deze vrije inschrijvingen kan je vinden op: https://www.aanmelden.school/vrije-inschrijvingen.html

Inschrijven voor het 2de t/m 7de leerjaar

Update van 19/4/2021

Voor het 2de tot en met 7de leerjaar werken scholen niet met een aanmeldingssysteem zoals in 1A en 1B. In normale schooljaren kan je vanaf de startdatum van de inschrijvingen gewoon naar school komen om je kind in te schrijven. Zolang er plaatsen zijn in de studierichting van je keuze, kan je inschrijven. Als de studierichting (voorlopig) volzet is, kom je op een wachtlijst. Een deel van onze plaatsen (afhankelijk van de studierichting) komt pas vrij als we einde juni de uitslag en studiekeuze van onze huidige leerlingen kennen. Zo vermijden we te volle klassen. Het kan dus zijn dat je op dat moment alsnog een plaats krijgt als je op de wachtijst staat, maar dat blijft tot dan onzeker. Daarom zoek je als je op de wachtlijst staat best al een andere school als nieuwe of voorlopige keuze tot je zekerheid hebt. 

Door de coronamaatregelen vinden de inschrijvingen dit schooljaar opnieuw digitaal plaats. De startdatum is 19/4/2021. Je kan vanaf die dag een online 'aanvraag tot inschrijving' indienen via een formulier dat we als link onderaan in dit tekstblok plaatsen. De link verschijnt op 19/4/2021 om 9.00 u. Nadat je het formulier verzonden hebt (vergeet niet op 'verzenden' te klikken), krijg je via je e-mailadres een kopie van je aanvraag. De school bekijkt de aanvragen chronologisch en schrijft de leerlingen in zolang er plaats is. Wie zich aanmeldt en (nog) geen plaats heeft, plaatsen we op de wachtlijst. We nemen contact met je op na je online aanvraag tot inschrijving.

Je kan het formulier invullen via deze link.