Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022

In de onderwijsregio waartoe onze school behoort, schrijf je voor 1A en 1B anders in dan voor het 2de tot en met het 7de leerjaar. Je vindt beide regelingen in twee aparte blokjes op deze pagina.

Inschrijven voor 1A en 1B

Voor het schooljaar 2021-2022 kan je je kind voor onze school en een 70-tal andere scholen in één aanmeldingssysteem aanmelden voor inschrijving.

De vastgelegde tijdslijn is de volgende:

1) Je meldt je kind via het aanmeldingssysteem aan om een plaats te krijgen in Horteco. Deze aanmeldingsperiode loopt van 29/3/2021 om 14u tot 26/4/2021 om 14u. Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt, maar het is wel belangrijk dat je je kind gedurende deze periode aanmeldt om voldoende kans te hebben op een plaats. Je kan voor verschillende scholen aanmelden, die je in je volgorde van voorkeur plaatst. De website om je aan te melden en met alle info die je daarvoor nodig hebt is deze: www.aanmelden.school.

2) Op 6/5/2021 verneem je via een bericht van het aanmeldingssysteem in welke school van je voorkeur je een plaats hebt of waar je hoeveelste op de wachtlijst staat. Het aanmeldingssysteem probeert zoveel mogelijk je een plaats te geven in de school met je hoogste voorkeur.

3) Vanaf 10/5/2021 mogen de scholen die deelnemen aan het aanmeldingssysteem de leerlingen inschrijven die een plaats in hun school kregen toegewezen. Je krijgt een bericht van ons wanneer je kunt komen inschrijven, als je kind een plaats heeft in Horteco.

4) Ook vanaf 10/5/2021 kunnen leerlingen die zich niet hebben aangemeld gedurende de aanmeldingsperiode zich komen inschrijven. Als er nog vrije plaatsen over zijn, krijgen zij een plaats in de volgorde dat ze naar school komen voor de inschrijving. Als er geen plaatsen meer vrij zijn, komen zij achteraan de wachtlijst van het aanmeldingssysteem.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen gebeurt de inschrijving in mei digitaal en niet op school. Die info bezorgen we per e-mail aan de leerlingen die een plaats kregen toegewezen in onze school. We plaatsen deze info ook op deze pagina voor wie zich dan pas wil inschrijven (zie punt 4).

Inschrijven voor het 2de t/m 7de leerjaar

Update van 19/4/2021

Voor het 2de tot en met 7de leerjaar werken scholen niet met een aanmeldingssysteem zoals in 1A en 1B. In normale schooljaren kan je vanaf de startdatum van de inschrijvingen gewoon naar school komen om je kind in te schrijven. Zolang er plaatsen zijn in de studierichting van je keuze, kan je inschrijven. Als de studierichting (voorlopig) volzet is, kom je op een wachtlijst. Een deel van onze plaatsen (afhankelijk van de studierichting) komt pas vrij als we einde juni de uitslag en studiekeuze van onze huidige leerlingen kennen. Zo vermijden we te volle klassen.

Door de coronamaatregelen vinden de inschrijvingen dit schooljaar opnieuw digitaal plaats. De startdatum is 19/4/2021. Je kan vanaf die dag een online 'aanvraag tot inschrijving' indienen via een formulier dat we als link onderaan in dit tekstblok plaatsen. De link verschijnt op 19/4/2021 om 9.00 u. Nadat je het formulier verzonden hebt (vergeet niet op 'verzenden' te klikken), krijg je via je e-mailadres een kopie van je aanvraag. De school bekijkt de aanvragen chronologisch en schrijft de leerlingen in zolang er plaats is. Wie zich aanmeldt en (nog) geen plaats heeft, plaatsen we op de wachtlijst. We nemen contact met je op na je online aanvraag tot inschrijving.

U kunt het formulier invullen via deze link.