Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022

In de onderwijsregio waartoe onze school behoort, schrijf je voor 1A en 1B anders in dan voor het 2de tot en met het 7de leerjaar. Je vindt beide regelingen in twee aparte blokjes op deze pagina.

Inschrijven voor 1A en 1B

Voor het schooljaar 2021-2022 kan je je kind voor onze school en een 70-tal andere scholen in één aanmeldingssysteem aanmelden voor inschrijving.

De voorlopig vastgelegde tijdslijn is de volgende:

1) Je meldt je kind via het aanmeldingssysteem aan om een plaats te krijgen in Horteco. Deze aanmeldingsperiode loopt van 29/3/2021 om 14u tot 26/4/2021 om 14u. Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt, maar het is wel belangrijk dat je je kind gedurende deze periode aanmeldt om voldoende kans te hebben op een plaats. Je kan voor verschillende scholen aanmelden, die je in je volgorde van voorkeur plaatst. De website om je aan te melden en met alle info die je daarvoor nodig hebt is deze: www.aanmelden.school.

2) Op 6/5/2021 verneem je via een bericht van het aanmeldingssysteem in welke school van je voorkeur je een plaats hebt of waar je hoeveelste op de wachtlijst staat. Het aanmeldingssysteem probeert zoveel mogelijk je een plaats te geven in de school met je hoogste voorkeur.

3) Vanaf 10/5/2021 mogen de scholen die deelnemen aan het aanmeldingssysteem de leerlingen inschrijven die een plaats in hun school kregen toegewezen. Je krijgt een bericht van ons wanneer je kunt komen inschrijven, als je kind een plaats heeft in Horteco.

4) Ook vanaf 10/5/2021 kunnen leerlingen die zich niet hebben aangemeld gedurende de aanmeldingsperiode zich komen inschrijven. Als er nog vrije plaatsen over zijn, krijgen zij een plaats in de volgorde dat ze naar school komen voor de inschrijving. Als er geen plaatsen meer vrij zijn, komen zij achteraan de wachtlijst van het aanmeldingssysteem.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen van het aanmeldingssysteem. Gezien het grote aantal deelnemende scholen hebben wij daar geen invloed op. Bovendien kunnen de coronamaatregelen die dan gelden ook voor wijzigingen zorgen. Als u uw kind wenst aan te melden om in Horteco in te schrijven, is het belangrijk in de loop van maart de laatste stand van zaken op deze pagina te bekijken.

Inschrijven voor het 2de t/m 7de leerjaar

Voor het 2de tot en met 7de leerjaar werken scholen niet met een aanmeldingssysteem zoals in 1A en 1B. Vanaf de startdatum van de inschrijvingen kan je gewoon naar school komen om je kind in te schrijven. Zolang er plaatsen zijn in de studierichting van je keuze, kan je inschrijven. Als de studierichting (voorlopig) volzet is, kom je op een wachtlijst.

De juiste startdatum voor deze inschrijvingen ligt nog niet vast. Traditioneel starten deze inschrijvingen op maandag na de paasvakantie (dat zou 19/4/2021 zijn). Maar vorig schooljaar werd dit omwille van de coronasituatie uitgesteld en gedigitaliseerd. Inschrijven kon toen pas vanaf 18/5/2020 via een online 'aanvraag tot inschrijving' die we als link op deze pagina plaatsten. De school bekeek die aanvragen chronologisch en schreef de leerlingen in voor wie er plaats was. Wie zich later aanmeldde en (nog) geen plaats had, kwam op een wachtlijst. 

We kunnen nu nog niet zeggen wat de overheid zal beslissen over de inschrijvingswijze voor 2021-2022. Zodra we hier meer info over hebben (mogelijk pas in maart/april 2021), plaatsen we die op deze pagina.