Onze accenten

accenten

Heb je groene vingers? Vraag je je af hoe de natuur in elkaar zit en wil je gewapend met een proefbuis en een microscoop op ontdekkingstocht gaan? Heb je je hart aan dieren verloren? Of ben je overtuigd dat we duurzaam met ons milieu moeten omgaan en wil je leren hoe dat kan? Dan ben je in onze school voor natuur, wetenschappen, plant, dier en milieu aan het juiste adres.

Leren én doen

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen de kennis die ze opdoen ook in de praktijk kunnen toepassen. Ons schooldomein van 52 hectare biedt daarvoor alle kansen: honderden plantensoorten, tientallen boomsoorten, boomgaarden, bos, weiland, grasland, parkgebied, natuurgebied, milieubeheer, een kringlooptuin, teeltvelden, een hectare serres met allerlei fruitteelten, groenteteelten, bloementeelten en sierboomteelten, een veld- en snijbloemenwei, meer dan duizend dieren van een 120-tal diersoorten (grote huisdieren, kleine huisdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën), een agility-parcours, een trimsalon, een paardenpiste, vijf labo’s met uitrustingen die meer wetenschappelijke proeven mogelijk maken dan de leerplannen vragen.

Dankzij al die voorzieningen voeren de leerlingen zelf alle handelingen uit en moeten ze niet toekijken hoe anderen dat doen. Doordat de meeste praktijklessen op ons domein plaatsvinden, zijn er minder uitstappen nodig, waardoor de lestijd minder naar verplaatsingen gaat en er minder kosten zijn.

Gaan werken en voortstuderen

We hebben nauwe banden met de bedrijfs- en onderzoekssector. Onze leerlingen kunnen voor hun stages in meer dan 850 stagebedrijven en stage-instellingen terecht, zodat ze na hun opleiding aan de slag kunnen in de sector van hun keuze. De nieuwe duale opleidingen zorgen voor een betere doorstroom naar de arbeidsmarkt met meer praktijkkennis.

Voor de leerlingen tso zorgen we ervoor dat ze met de kennis van hun algemene vakken ook kunnen voortstuderen aan hogescholen. Voor de doorstroomopleidingen Natuurwetenschappen en Biotechnologische wetenschappen is een degelijke voorbereiding op universitaire opleidingen het doel. Om de voormalige opleiding Biotechnische wetenschappen op tso-niveau te vervangen zijn we in 2021-2022 de opleiding Biotechnieken (tso) gestart. Deze verandering heeft te maken met de hervorming secundair onderwijs. De hervormde leerjaren schuiven elk schooljaar een jaar op naar het hogere leerjaar. Daarom staan er op dit moment in de hogere leerjaren (4de tot en met 7de jaar) nog andere benamingen. In 2022-2023 wordt het 4de jaar dan hervormd, enzovoort.

Leraren met kennis en ervaring

Van onze leraren verwachten we ook dat ze kennis en praktijkervaring combineren. De meesten onder hen komen uit de sector waarover ze nu lesgeven, of ze combineren zo’n job met hun functie als leraar. De leraren biotechnologische, biotechnische wetenschappen en biotechnieken hebben allemaal ervaring als onderzoeker in laboratoria van universiteiten of bedrijven. Zes leerkrachten dierenzorg zijn dierenarts.

Ruimte, vrijheid, ondersteuning

Onze leerlingen mogen in de pauzes vrij tussen de teelten, de dieren en in het park rondlopen. We hebben er ook geen probleem mee dat ze dan hun gsm’s gebruiken, zolang dat op een correcte manier gebeurt. Een school maakt tenslotte deel uit van de echte wereld. Die open, losse sfeer vinden we ook belangrijk in het contact tussen leraren en leerlingen. Een gemoedelijke omgang met interesse en respect voor elkaars talenten en verschillen staat op onze school centraal.

Vijf medewerkers ondersteunen de leerlingen en klasgroepen op studie- en persoonlijk vlak. Elke klas krijgt daarnaast ook een of twee lesuren Tools for Life in het lessenpakket, die hen vaardig maken in het functioneren op school en in onze maatschappij (in de 2de graad bso gebeurt dit binnen het vak PAV, omdat deze leerlingen minder vakken met inhoudelijke leerstof hebben en nog geen stage of gip). In het 6de en 7de jaar is er in de plaats van Tools for Life het vak Studie- en gipcoaching. 

Vaak horen we dat leerlingen die zich op een andere school niet goed voelden, hier helemaal openbloeien. De vele oud-leerlingen die onze school nog geregeld bezoeken, getuigen van de fijne herinneringen die zij aan hun schooltijd in Horteco overhouden.

Onze school zet meer en meer in op onderzoekend leren en differentiëren. Onderzoekend leren stimuleert de probleemoplossende vaardigheden van de leerlingen en vraagt om leerstof die aansluit bij hun leefwereld. Door te differentiëren willen we waar mogelijk rekening houden met het eigen leertempo van de leerlingen. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de drie uur verdiepen en remediëren in 1A en het basistraject en XL-traject in 1A Natuur en wetenschappen (STEM) en 2A STEM-wetenschappen.

Een school waar je kan blijven - ook als je van studierichting verandert

Sinds 2021-2022 is Horteco een domeinschool. Dat betekent dat de studierichtingen allemaal binnen dezelfde studiegebieden passen (in Horteco is dat land- en tuinbouw en wetenschappen) en dat ze zowel van aso, tso als bso zijn. Dat betekent ten eerste dat je er leeftijdsgenoten met dezelfde interesses vindt: natuur, wetenschappen, plant, dier en milieu. Daarnaast hoef je de school niet te verlaten als je binnen deze studiegebieden van onderwijsvorm (aso, tso, bso) verandert. Zo zorgen we voor een langdurige relatie tussen jou en de school, voor meer studiemotivatie, een hoger welbevinden en leerlingen die elkaar beter kennen.

Internaat

Welbevinden stopt niet na schooltijd. Door onze specifieke studierichtingen en unieke voorzieningen komen onze leerlingen uit heel Vlaanderen (226 gemeentes). Zij wonen dikwijls te ver om elke dag met de trein naar school te komen. Voor hen biedt ons internaat een oplossing. Ervaren opvoeders en een leerbegeleidster zorgen voor een stabiel en stimulerend leerklimaat met ruimte voor ontspanning in een vriendschappelijke sfeer. Ook leerlingen die thuis moeilijk kunnen studeren, vinden in het internaat de structuur die ze nodig hebben.

Leerplezier

Horteco wil alle leerlingen degelijke vaardigheden en kennis aanleren, sociale bagage meegeven en een ervaringsgerichte, boeiende schooltijd laten beleven. Zo staan zij als volwassenen goed voorbereid en met een sterke persoonlijkheid in het leven.