Wetenschappen - wiskunde

Biotechnieken 3de graad
Wat houdt deze studierichting in?

We richten deze studierichting op in de derde graad vanaf het schooljaar 2023-2024. Zo kunnen de leerlingen die vanaf 2021-2022 in het 3de jaar de doorstroomopleiding Natuurwetenschappen (=aso) starten deze vervolgopleiding kiezen. 

De studierichting Wetenschappen-wiskunde bevat in de eerste plaats veel wetenschappen: biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hierin wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het labo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

De wiskunde klimt binnen deze studierichting naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dat gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening. Interesse voor wiskunde, een degelijke voorkennis van wiskunde en een grondige beheersing van wiskundige vaardigheden zijn belangrijk. 

Horteco biedt je twee keuzetrajecten aan naargelang je interesses. Beide trajecten hebben als doel je wetenschappelijke kennis en theoretische vaardigheden op een hoog verwerkingsniveau aan te leren en ze in een realistische context te leren toepassen. 

Traject 1: STEM-projecten

In dit traject verscherpen we je inzichtelijke en probleemoplossende vaardigheden door middel van projecten die de brug maken tussen wetenschappen, wiskunde, technologie en ICT. Drie lesuren per week ga je op zoek naar oplossingen voor realistische probleemstellingen. Op die manier

- leer je zelfstandig en probleemoplossend werken

- verdiep je je inzicht in de leerstof van de vakken wiskunde, biologie, chemie en fysica

- maak je kennis met de wetenschap achter elektronische en digitale technologieën

- leg je verbanden tussen de verschillende vakken, waardoor je nieuwe inzichten krijgt

- verwerf je digitale vaardigheden die je binnen en buiten je opleiding sterker in je schoenen doen staan

We gebruiken voor de STEM-projecten vaak de mogelijkheden die ons schooldomein biedt om de theoretische wetenschappen concreet te maken: dieren, planten, teelttechnieken, vegetaties, ruimtelijke objecten en verhoudingen, labo-onderzoek, enz. 

Dit traject is het voorkeurstraject voor wie na het secundair onderwijs in eender welke wetenschappelijke richting wil voortstuderen.

Traject 2: Dierkunde

Leerlingen die dierenarts willen worden, vinden in Horteco een uitzonderlijke vooropleiding. De studierichting Wetenschappen-wiskunde in de 3de graad sluit het meest aan bij de leerstof die je moet beheersen om te starten met diergeneeskunde aan de universiteit. In Horteco kan je deze studierichting bovendien volgen op een domein met 1200 dieren en met alle voorzieningen die die dieren nodig hebben.

Je krijgt twee lesuren dierkunde per week van een dierenarts. Je leert daarin relevante theoretische kennis aan, die vertrekt van observatie en realistische voorbeelden, en die de onderliggende biologische en chemische verklaringen verkent. Waarom is chocolade bijvoorbeeld giftig voor een hond? En kan een dier de griep krijgen zoals een mens? Je leert ook de anatomie van huisdieren, zoals kat en hond, je leert ectoparasieten te herkennen en welke paardenrassen er zijn. Daarnaast zijn er praktische handelingen, zoals hoe je kan helpen bij de bevalling van een schaap, of EHBO bij dieren. Om die kennis aanschouwelijk te maken, gebruiken we de dieren en de voorzieningen op ons domein.

Vermits diergeneeskunde in de eerste plaats een moeilijke wetenschappelijke studierichting is, benadrukken we dat wetenschappen en wiskunde centraal staan in deze aso-opleiding. Net zoals bij het traject STEM-projecten leggen we ook bij dierkunde het verband tussen de verschillende wetenschappen. En ook als je voor dierkunde kiest, krijg je om de twee weken twee lesuren STEM-projecten (=1 uur per week in de lessentabel). In combinatie met de wetenschappen en de wiskunde van het basis- en specifiek gedeelte van deze opleiding heb je zo een stevige wetenschappelijke vooropleiding. Je kan zo aan het einde van de opleiding in Horteco nog elke wetenschappelijke (of een andere) studierichting aanvatten.

Omdat de doorstroomopleiding Wetenschappen-wiskunde een nieuwe mogelijke vervolgstudierichting is voor wie in onze school start, hebben we hier vorig schooljaar infosessies over gegeven voor eerstejaars. Dat is dit schooljaar voorlopig niet mogelijk door de coronamaatregelen. Daarom kan je hier de powerpointpresentatie vinden die we toen gaven, met meer uitleg over hoe we het STEM-XL- en STEM-basistraject aanpakken en hoe dit binnen de oprichting van de doorstroomopleidingen en de andere wetenschapsrichtingen past (aangepast aan de situatie van september 2020): pptx bestandInfo over STEM en aso-Wetenschappen in Horteco - 16-9-2020.pptx (2.17 MB)

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Academische bachelors

• diergeneeskunde
• geneeskunde
• farmaceutische wetenschappen
• biomedische wetenschappen
• bio-ingenieurswetenschappen
• ingenieurswetenschappen
• industriële wetenschappen
• biologie
• biochemie
• chemie
• fysica
• wiskunde
• informatica
• geografie
• geologie
• architectuur
• economische wetenschappen
• alle humane wetenschappen
• ...

Professionele bachelors

• agro- en biotechnologie
• biowetenschappen
• informatica
• lerarenopleiding
• ...

De lessentabel
  u/week u/week
VAKKEN 5de en 6de jaar - optie STEM-projecten 5de en 6de jaar - optie dierkunde
NEDERLANDS 4 4
FRANS 3 3
ENGELS 2 2
WISKUNDE 7 7
GESCHIEDENIS 2 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
AARDRIJKSKUNDE 2 (5de jr) / 1 (6de jr) 2 (5de jr) / 1 (6de jr)
BIOLOGIE 1 (5de jr) / 2 (6de jr) 1 (5de jr) / 2 (6de jr)
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
STEM-PROJECTEN 3 1
DIERKUNDE - 2
TOTAAL 32 32

 

 

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.