Biotechnologische wetenschappen

Biotechnieken 2de graad
Wat houdt deze studierichting in?

Biotechnologische wetenschappen wordt door de onderwijshervorming vanaf 2021-2022 een 'doorstroomrichting', net zoals aso-opleidingen. Dat wil zeggen dat de opleiding voorbereidt op voortstuderen aan universiteiten en hogescholen. De leerdoelen van de algemene vakken zijn dezelfde als die van alle aso-opleidingen. Ook de specifieke leerdoelen voor Biotechnologische wetenschappen zijn grotendeels dezelfde als die van de aso-opleiding Natuurwetenschappen (bijvoorbeeld voor uitgebreide chemie en biologie). 

Je bestudeert alles wat leeft en de omgeving ervan vooral op een theoretische manier. Je krijgt een brede wetenschappelijke basis met focus op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s, zoals toepassingen binnen natuur en milieu, voeding, land- en tuinbouw, de medische sector, recyclage,… 

Wiskunde en fysica hebben een aantal leerdoelen minder dan de opleiding Natuurwetenschappen, die op dat vlak zwaarder is. Toch is wiskunde ook voor deze opleiding een belangrijk vak, omdat het de basis is voor alle wetenschappen. Daarom richten we een extra lesuur wiskunde in om te kunnen verdiepen of ondersteunen waar dat relevant of nodig is. Ook fysica krijgt met hetzelfde doel een extra lesuur.

We gebruiken voor de praktische oefeningen vaak de mogelijkheden die ons schooldomein biedt om de theoretische wetenschappen concreet te maken: biotoopstudies, dieren, planten, teelttechnieken, vegetaties, ruimtelijke objecten en verhoudingen, labo-onderzoek, enz. 

In de wetenschapsvakken en praktische oefeningen leer je het wetenschappelijke denkproces aan. Zo word je vaardig in het uitvoeren van experimenten, nauwkeurige verslagen opstellen, het zelfstandig en kritisch informatiebronnen raadplegen en verbanden te leggen tussen de behandelde leerstof en de actualiteit.

Naast de algemene en de specifieke vakken volg je het vak Tools for Life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.

Waarom Horteco een goede keuze is voor deze opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Na de 2de graad Biotechnische wetenschappen kan je in de 3de graad nog alle studierichtingen volgen (uitgezonderd Latijn). Als je in de 3de graad in de wetenschappen verdergaat, zijn dit de logische vervolgopleidingen:

Academische bachelors

• biomedische wetenschappen
• bio-ingenieurswetenschappen
• industriële wetenschappen
• biowetenschappen
• biologie
• biochemie
• chemie
• informatica
• geografie
• geologie
• alle humane wetenschappen
• ...

Professionele bachelors

• agro- en biotechnologie (verschillende afstudeerrichtingen)
• informatica
• lerarenopleiding (diverse vakken)
• groenmanagement
• stedenbouw en ruimtelijke planning
• landschaps- en -tuinarchitectuur
• milieuzorg (laborant)
• biomedische laboratoriumtechnologie (verschillende afstudeerrichtingen)
• ...

De lessentabel
  u/week u/week
VAKKEN 3de jaar 4de jaar
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 4
ENGELS 2 2
WISKUNDE 5 5
GESCHIEDENIS 2 2
AARDRIJKSKUNDE 1 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2 2
TOOLS FOR LIFE 1 1
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2

BIOTECHNOLOGISCHE
WETENSCHAPPEN MET
PRAKTISCHE OEFENINGEN

3 3
TOTAAL 32 32

Opmerking: Deze lessentabel is voorlopig. De leerplannen worden pas in de loop van het 2de semester van 2020-2021 voltooid. Naargelang wat daar in staat, kunnen er nog verschuivingen van uren per vak gebeuren, vooral in de vakken van het specifieke gedeelte.

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.