1B - Land- en tuinbouw

2BVL
Wat houdt deze studierichting in?
  • 1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen van de lagere school worden dan ook herhaald.
  • Nieuwe leerstof wordt trager onderwezen in 1B dan in 1A.
  • Met je handen kunnen of willen werken is belangrijk. Je leert vooral al doende.
  • Je volgt 32 lesuren per week.
  • De basisvorming omvat 27 lesuren per week (dit is de basisvorming die alle scholen in Vlaanderen moeten nastreven). Eén van die lesuren zit in de twee lesuren van Tools for Life (zie hieronder)
  • Je volgt 2 uren Tools for Life. Daarin leren we je vaardigheden aan om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan, hoe ga je om met financiële vraagstukken voor jezelf en je gezin, ... 
  • Je krijgt 4 uren praktijk: 2 uren tuinbouw en 2 uren dierenzorg.

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel

VAKKEN

u/week

NEDERLANDS

5*

FRANS

2

ENGELS

1

WISKUNDE

4*

NATUURWETENSCHAPPEN

2*

GESCHIEDENIS

1*

AARDRIJKSKUNDE

1*

PLASTISCHE OPVOEDING

1

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

TECHNIEK

4

MUZIKALE OPVOEDING

1

LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

PRAKTIJK TUINBOUW

2

PRAKTIJK DIERENZORG

2

TOOLS FOR LIFE

2*

TOTAAL

32

*zie de info over Co-teachen en differentiëren in 1B

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.