Basistraject en XL-traject in 1A Natuur en wetenschappen (STEM) en 2A STEM-wetenschappen

Leerlingen vorderen op verschillende snelheden en in het 3de jaar is er extra voorkennis nodig voor wie ASO-wetenschappen wil volgen. Daarom voorzien we in 1A vanaf het schooljaar 2020-2021 twee trajecten in de studierichting Natuur en wetenschappen (STEM).

Het basistraject streeft de vereiste doelstellingen na die alle leerlingen in Vlaanderen in de eerste graad moeten behalen. Er is ruimte om langer stil te staan bij moeilijke thema’s en om extra uitleg te krijgen. Dit traject biedt leerlingen de kans om op een normaal tempo de leerstof te verwerken. We raden dit traject aan voor leerlingen die een STEM-opleiding wensen te volgen om in het 3de jaar te starten in een tso-opleiding.

Het XL-traject behandelt de leerstof voor de vereiste doelstellingen beknopter om sneller te komen tot complexere oefeningen en inzichtelijke vaardigheden. De leerlingen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. We verwachten extra inzet van de leerlingen om de uitdiepingsleerstof te verwerken en er actief mee aan de slag te gaan. Dat is nodig om tegen het 3de jaar de juiste voorkennis te hebben om aan de opleiding ASO-wetenschappen te beginnen. Wie Biotechnische wetenschappen als mogelijke optie voor ogen heeft en het snellere tempo met minder uitleg in het XL-traject ook denkt te kunnen volgen, start ook het best in het XL-traject. De opleiding Biotechnische wetenschappen zou immers op termijn voor de algemene vakken dezelfde doelstellingen krijgen als ASO-opleidingen (omwille van de onderwijshervorming). Dat zou gebeuren in het jaar dat de leerlingen die in 2020-2021 in 1A starten naar het 3de jaar gaan.

Vanaf 2021-2022 hanteren we dezelfde werkwijze in 2A STEM-wetenschappen.