Basistraject en XL-traject in 1A Natuur en wetenschappen (STEM) en 2A STEM-Wetenschappen

Leerlingen vorderen op verschillende snelheden en in het 3de jaar is een degelijke voorkennis nodig voor wie de doorstroomopleidingen (=aso of gelijkgeschakelde tso) Natuurwetenschappen of Biotechnische wetenschappen wil volgen. Daarom bieden we in 1A Natuur en wetenschappen (STEM) en in 2A STEM-wetenschappen twee trajecten aan:

Het basistraject streeft de vereiste doelstellingen na die alle leerlingen in Vlaanderen in de eerste graad moeten behalen. Er is ruimte om langer stil te staan bij moeilijke thema’s en om extra uitleg te krijgen. Dit traject biedt leerlingen de kans om op een normaal tempo de leerstof te verwerken. We raden dit traject aan voor leerlingen die een STEM-opleiding wensen te volgen om in het 3de jaar te starten in een opleiding doorstroom+arbeidsmarktgericht (=tso) (bijvoorbeeld de opleiding Biotechnieken).

Het XL-traject behandelt de leerstof voor de vereiste doelstellingen beknopter om sneller te komen tot complexere oefeningen en inzichtelijke vaardigheden. De leerlingen worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. We verwachten extra inzet van de leerlingen om de uitdiepingsleerstof te verwerken en er actief mee aan de slag te gaan. Zo hebben ze tegen het 3de jaar een stevige basis om aan de doorstroomopleidingen Natuurwetenschappen of Biotechnische wetenschappen te beginnen.