Natuurwetenschappen

2de graad wewi
Wat houdt deze studierichting in?

In de 2de graad kan je de doorstroomopleiding Natuurwetenschappen (=aso) volgen. Een 'doorstroomopleiding' bereidt je voor op verdere studies aan een universiteit of hogeschool.

De studierichting Natuurwetenschappen bevat in de eerste plaats een uitgebreid pakket wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Hierin bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert ook het wetenschappelijke denkproces aan. Dat betekent dat je vaardig bent in het uitvoeren van experimenten, nauwkeurige verslagen kan opstellen, in staat bent om zelfstandig en kritisch informatiebronnen te raadplegen en een verband kan vinden tussen de behandelde leerstof en de actualiteit. Wiskunde is belangrijk voor alle wetenschappen, dus staat ook centraal in deze opleiding.

Horteco biedt je twee keuzetrajecten aan naargelang je interesses. Beide trajecten hebben als doel je wetenschappelijke kennis en theoretische vaardigheden op een hoog verwerkingsniveau aan te leren en ze in een realistische context te leren toepassen. 

Traject 1: STEM-projecten

In dit traject verscherpen we je inzichtelijke en probleemoplossende vaardigheden door middel van projecten die de brug maken tussen wetenschappen, wiskunde, technologie en ICT. Drie lesuren per week ga je op zoek naar oplossingen voor realistische probleemstellingen. Op die manier

- leer je zelfstandig en probleemoplossend werken

- verdiep je je inzicht in de leerstof van de vakken wiskunde, biologie, chemie en fysica

- maak je kennis met de wetenschap achter elektronische en digitale technologieën

- leg je verbanden tussen de verschillende vakken, waardoor je nieuwe inzichten krijgt

- verwerf je digitale vaardigheden die je binnen en buiten je opleiding sterker in je schoenen doen staan

We gebruiken voor de STEM-projecten vaak de mogelijkheden die ons schooldomein biedt om de theoretische wetenschappen concreet te maken: biotoopstudies, dieren, planten, teelttechnieken, vegetaties, ruimtelijke objecten en verhoudingen, labo-onderzoek, enz. 

Dit traject is het voorkeurstraject voor wie na het secundair onderwijs in eender welke wetenschappelijke richting wil voortstuderen.

Traject 2: Dierkunde

Leerlingen die dierenarts willen worden, vinden in Horteco een uitzonderlijke vooropleiding. De studierichtingen Natuurwetenschappen in de 2de graad en Wetenschappen-wiskunde in de 3de graad sluiten het meest aan bij de leerstof die je moet beheersen om te starten met diergeneeskunde aan de universiteit. In Horteco kan je deze studierichtingen bovendien volgen op een domein met 1200 dieren en met alle voorzieningen die die dieren nodig hebben.

Je krijgt van het 3de tot het 6de jaar twee lesuren dierkunde per week van een dierenarts. Je leert daarin relevante theoretische kennis aan, die vertrekt van observatie en realistische voorbeelden, en die de onderliggende biologische en chemische verklaringen verkent. Waarom is chocolade bijvoorbeeld giftig voor een hond? En kan een dier de griep krijgen zoals een mens? Je leert ook de anatomie van huisdieren, zoals kat en hond, je leert ectoparasieten te herkennen en welke paardenrassen er zijn. Daarnaast zijn er praktische handelingen, zoals hoe je kan helpen bij de bevalling van een schaap, of EHBO bij dieren. Om die kennis aanschouwelijk te maken, gebruiken we de dieren en de voorzieningen op ons domein.

Vermits diergeneeskunde in de eerste plaats een moeilijke wetenschappelijke studierichting is, benadrukken we dat wetenschappen en wiskunde centraal staan in onze aso-opleiding in de 2de en 3de graad. Net zoals bij het traject STEM-projecten leggen we ook bij dierkunde het verband tussen de verschillende wetenschappen. En ook als je voor dierkunde kiest, krijg je om de twee weken een blok van twee lesuren STEM-projecten (=1u per week in de lessentabel). In combinatie met de wetenschappen en de wiskunde van het basis- en specifiek gedeelte van deze opleiding heb je zo een stevige wetenschappelijke vooropleiding. Je kan zo aan het einde van de opleiding in Horteco nog elke wetenschappelijke (of een andere) studierichting aanvatten.

Naast de algemene en de specifieke vakken volg je het vak Tools for life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.

Waarom Horteco een goede keuze is voor deze opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Na de 2de graad Natuurwetenschappen kan je in de 3de graad nog alle studierichtingen volgen (uitgezonderd Latijn). Als je in de 3de graad in de wetenschappen verdergaat, zijn dit de logische vervolgopleidingen:

Academische bachelors

• diergeneeskunde
• geneeskunde
• farmaceutische wetenschappen
• biomedische wetenschappen
• bio-ingenieurswetenschappen
• ingenieurswetenschappen
• industriële wetenschappen
• biologie
• biochemie
• chemie
• fysica
• wiskunde
• informatica
• geografie
• geologie
• architectuur
• economische wetenschappen
• alle humane wetenschappen
• ...

Professionele bachelors

• agro- en biotechnologie
• biowetenschappen
• informatica
• lerarenopleiding
• ...

De lessentabel in het 3de en het 4de jaar
  u/week u/week
VAKKEN optie STEM-projecten optie dierkunde
NEDERLANDS 4 4
FRANS 4 4
ENGELS 2 2
WISKUNDE 5 5
GESCHIEDENIS 2 2
AARDRIJKSKUNDE 1 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2 2
TOOLS FOR LIFE 1 1
BIOLOGIE 2 2
CHEMIE 2 2
FYSICA 2 2
STEM-PROJECTEN 3 1
DIERKUNDE - 2
ECONOMIE (enkel 4de jaar) 1 1
TOTAAL 32(3de)
33 (4de)
32(3de)
33 (4de)
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.