Inschrijvingen schooljaar 2019-2020

Normaal gezien zouden de inschrijvingen voor 1A en 1B op 1 maart 2019 van start gaan. Er zou echter een aanpassing komen aan het inschrijvingsdecreet, die dit schooljaar al ingaat. Mogelijk verschuift daardoor de start van de inschrijvingen voor alle leerjaren naar april of mei. Er zou dan elektronisch moeten worden ingeschreven. Er zouden geen voorrangsgroepen meer zijn, behalve voor broers en zussen van bestaande leerlingen en voor kinderen van personeelsleden.

Zodra we meer info hebben over de aankomende veranderingen, zetten we die op deze webpagina. Als je graag persoonlijk op de hoogte gehouden wordt, kan je dat vragen via info@horteco.be. We sturen je dan een bericht als er duidelijkheid is.

Inschrijven op afspraak voor 2018-2019

Je kan een afspraak maken om tijdens of na een schooldag in te schrijven. Dat kan telefonisch (02 251 04 48) of via e-mail (info@horteco.be).

Wat heb je nodig?
  • identiteitskaart
  • eindrapport en getuigschrift of attest van de vorige school (van zodra dit uitgereikt is)
  • bewijs van schooltoelage (Enkel indien u dit of vorig schooljaar een toelage kreeg. Als bewijs geldt de officiële bevestiging van de toelage of een afdruk van het rekeninguittreksel waarop de storting van de toelage staat.)