DUAAL: Tuinaanlegger - groenbeheerder

7de jaar duaal
Wat houdt deze studierichting in?

Deze duale opleiding (=combinatie van leren op school en op de werkplek) is een variant van het 7de specialisatiejaar Tuinaanleg en -onderhoud. Het biedt je de mogelijkheid om veel ervaring op te doen in een bedrijf van de sector. Drie dagen per week werk je voor een tuinaanlegbedrijf, dat een overeenkomst heeft gesloten met de school. Het bedrijf zal je diverse taken geven, waardoor je doorheen het schooljaar de praktijkvaardigheden en de technische kennis aanleert die je voor deze studierichting moet kennen en kunnen. 

Drie volle dagen werken in een bedrijf, dat vraagt een engagement. Het bedrijf wil je veel aanleren en verwacht dat jij hiervoor open staat en je best doet. In ruil voor je werk krijg je een beperkt maandelijks loon (ongeveer €450 naargelang je gepresteerde uren). Een trajectbegeleider van de school en de mentor van je bedrijf volgen je vorderingen op en sturen bij waar nodig. Op die manier leer je alles wat je nodig hebt om met kennis van zaken te kunnen starten als tuinaanlegger-groenbeheerder.

Op school krijg je nog twee dagen algemene vakken en drie lesuren technische ondersteuning ter aanvulling van wat je op je bedrijf leert. Wie al een secundair diploma heeft, krijgt een vrijstelling voor de algemene vakken.

Wat leer je zoal? Je leert tuinbeplantingen aanleggen en onderhouden, vertrekkend van tuin-, beplantings- en onderhoudsplannen. Ook het plaatsen van bekabeling voor tuinverlichting of waterpompen, het aanleggen van rioleringen, wegverhardingen of het uitgraven en aanleggen van terrassen en vijvers horen hierbij. Je leert de machines die je hiervoor kan gebruiken kennen, bedienen, onderhouden, afstellen en controleren. Daarnaast leer je rijden met allerlei tuinbouwvoertuigen.

Wie enkel een getuigschrift secundair onderwijs behaalde, behaalt na dit specialisatiejaar ook een diploma secundair onderwijs. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en je kan er eventueel hoger onderwijs mee volgen.

Opgelet: In het 6de middelbaar krijg je vanaf het schooljaar 2018-2019 een beoordeling van de klassenraad of je wel of niet arbeidsrijp bent. De klassenraad drukt daarmee uit of ze het mogelijk acht dat je in een duale opleiding start (=arbeidsrijp). Het is immers een andere soort opleiding, omdat je grotendeels in een bedrijf werkt. Een respectvolle houding, zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken en opdrachten degelijk kunnen uitvoeren zijn bepalende elementen bij deze beoordeling. Als de klassenraad oordeelt dat je niet arbeidsrijp bent, en je wil toch een 7de jaar tuinaanleg volgen, dan is het gewone specialisatiejaar mogelijk wel iets voor jou.

Waarom dit specialisatiejaar in Horteco volgen?

- We werken samen met toonaangevende bedrijven uit de sector, die geselecteerd zijn omdat ze je gevarieerde taken kunnen aanbieden en omdat ze stagiairs goed begeleiden.

- Je leert praktisch werken in een bedrijfscontext onder begeleiding van de school.

- Onze leerlingen vinden snel werk als zelfstandige of als werknemer in de sector.

- Je verkrijgt na je opleiding een fytolicentie. Dat is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker of distributeur op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kan omgaan. 

- De opleiding gebeurt volgens de ECC-normering. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je in staat om in een examencentrum een ECC1- en ECC2-attest te behalen. Dat zijn attesten die aantonen dat je verschillende niveaus van kettingzagen beheerst en die meer en meer gevraagd worden in de sector. Je hoeft hier dan geen betaalde opleiding meer voor te volgen.

Meer info over wat Horteco belangrijk vindt om aan onze leerlingen aan te bieden, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
WERKPLEKLEREN 24
PAV 5

ENGELS

2
LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

TECHNISCH VAK TUINAANLEG

3
TOTAAL 38
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.