Wat is een duale opleiding?

Leren op school en in een bedrijf

Een duale opleiding is een combinatie van leren op school en in een bedrijf. Dikwijls (maar niet altijd) is de opleiding een variant van bestaande gewone opleidingen, die volledig op school aangeboden worden. Door echter het grootste deel van de praktische en theoretische leerstof van de opleiding in een bedrijf aan te leren, doe je veel ervaring op in de sector.

In elk van onze duale opleidingen werk je drie volledige dagen per week in een bedrijf van de sector van je opleiding. Op school krijg je nog twee dagen algemene vakken en 3 of 4 lesuren technische of praktijkondersteuning ter aanvulling van wat je op je bedrijf leert.

Bij de start van het schooljaar wordt er een overeenkomst afgesloten tussen jou, een bedrijf van de sector en de school. Zowel jij, het bedrijf als de school moeten akkoord gaan dat je een jaar in dat bedrijf aan het werk gaat. Het bedrijf zal je doorheen het schooljaar diverse taken geven, waardoor je de praktijkvaardigheden en de technische kennis aanleert die je voor deze studierichting moet kennen en kunnen.

Drie volle dagen werken in een bedrijf, dat vraagt een engagement. Het bedrijf wil je veel aanleren en verwacht dat jij hiervoor open staat en je best doet. In ruil voor je werk krijg je een beperkt maandelijks loon. Een trajectbegeleider van de school en de mentor van je bedrijf volgen je vorderingen op en sturen bij waar nodig. Onderdelen van je leerstof die je niet op je bedrijf kan aanleren, worden in het technisch-praktisch vak op school aangeboden. Op die manier leer je alles wat je nodig hebt om met kennis van zaken te kunnen starten in de paardensector (Hippisch assistent en Paardenhouder) of de groen- en tuinbouwsector (onze andere duale opleidingen).

De duale opleidingen zijn van hetzelfde studieniveau als de bso-opleidingen. Je behaalt er dus hetzelfde getuigschrift mee, of een diploma secundair onderwijs na het 7de jaar. Wie al een secundair diploma heeft en een 7de duaal specialisatiejaar wenst te volgen, krijgt een vrijstelling voor de algemene vakken.

Een duale of een gewone opleiding? Maak op voorhand de juiste keuze

Vanaf het 3de jaar tso en bso krijg je aan het einde van het schooljaar een beoordeling van de klassenraad van je school of je wel of niet arbeidsrijp en arbeidsbereid bent. De klassenraad drukt daarmee uit of ze het mogelijk acht dat je in een duale opleiding start (= zowel arbeidsrijp als arbeidsbereid). Het is immers geen gewone opleiding, omdat je grotendeels in een bedrijf werkt. Een respectvolle houding, zelfstandig kunnen werken, kunnen samenwerken en opdrachten degelijk kunnen uitvoeren zijn bepalende elementen bij deze beoordeling.

Deze houding en vaardigheden zijn nodig, omdat een duaal traject kan stopgezet worden als er te veel fout loopt en daar geen verbetering in komt. Als je dan niet tijdig een ander geschikt bedrijf vindt, moet je verder studeren in een gewone opleiding. Dat kan mogelijk in Horteco, maar enkel als er op dat moment nog plaats is in de studierichting die je wenst. Bij een overstap heb je ook al lesachterstand opgelopen. Probeer dus te vermijden dat je moet of wil overstappen door bij de start van het schooljaar een juiste en realistische keuze te maken tussen een gewone en een duale opleiding.

Als de klassenraad van het vorige schooljaar oordeelt dat je niet arbeidsrijp en/of arbeidsbereid bent, dan past een gewone opleiding mogelijk beter bij jou. Misschien verandert dat advies naarmate je ouder wordt en kan je een jaar later wel starten met de duale opleiding.

Het is heel belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouders de voordelen maar ook de nadelen kennen van duale opleidingen in vergelijking met onze gewone bso-opleidingen. Informeer je daarom goed over het verschil. Je kan daarvoor contact opnemen met onze school.