Verdiepen en remediëren voor de hoofdvakken in 1A

Al onze leerlingen van 1A krijgen drie lesuren per week verdieping en remediëring voor de hoofdvakken wiskunde, Nederlands en Frans. De basisleerstof van het leerplan wordt op een lesuur minder behandeld dan in het leerplan voorzien, waardoor we ruimte creëren om de leerlingen drie uren per week op hun eigen tempo te laten werken (zie +1 in de lessentabel).

Gedurende deze lesuren is er een leerkracht van elk van die drie vakken ter beschikking van de 1A-leerlingen. De leerlingen en de leerkrachten bekijken welke vakken vlot en minder vlot verlopen.

Leerlingen die sterk zijn in de drie vakken, krijgen verdiepende opdrachten voor een hoofdvak of hoofdvakken die hen interesseren. Zo kunnen ze hun talenten en interesses verder ontwikkelen. We stimuleren hierbij zelfstandig werk en onderzoekende vaardigheden. 

Leerlingen die moeite hebben met een vak of enkele vakken, krijgen remediërende opdrachten om hen de kans te geven opnieuw aansluiting te vinden bij de andere leerlingen. Als ze de leerstof onder de knie hebben of als het maar om één zwakker vak gaat, kunnen zij ook verdiepende opdrachten krijgen.

De leerlingen volgen gedurende drie lesweken voor twee vastgelegde vakken verdieping of remediëring. Na deze drie weken bekijken we opnieuw welke vakken en opdrachten een hulp of een leerrijke uitbreiding zijn voor de leerling. Als leerlingen geen of maar voor één vak remediëring nodig hebben, kunnen ze hun verdiepingsvak(ken) voor de volgende periode zelf kiezen.

Met deze wekelijkse verdieping en remediëring wensen wij de leerlingen gedifferentieerd te ondersteunen en uit te dagen, zodat we hun motivatie, kennis en vaardigheden versterken.