Voorbereidingsjaar voor hoger onderwijs

voorbereiding voor hoger onderwijs
Wat houdt deze richting in?

Deze opleiding bereidt leerlingen met het getuigschrift van 6bso voor op het hoger onderwijs. Ook voor leerlingen die na een 7de specialisatiejaar bso willen werken aan een betere algemene basiskennis en studiehouding voor het hoger onderwijs is dit een gepaste studierichting. Als je slaagt voor dit studiejaar, behaal je ook het diploma secundair onderwijs.

Tot de hervorming van het secundair onderwijs het 7de jaar bereikt heeft (2025-2026), kan je als leerling van 6bso op twee manieren een diploma secundair onderwijs behalen: ofwel door een specialisatiejaar 7bso te volgen (zie onze andere opleidingen), ofwel via dit voorbereidingsjaar voor het hoger onderwijs. Nadien kan je in de 3de graad bso wel nog een diploma secundair onderwijs behalen, maar dat geeft je niet meer de mogelijkheid om hoger onderwijs aan te vatten. Dat kan dan vanuit bso-opleidingen enkel nog via dit voorbereidingsjaar (officieel '7de naamloos jaar').

De reden waarom de overheid dit aanpast, is omdat de slaagcijfers in het hoger onderwijs voor leerlingen die uit 7bso komen erg laag liggen. Dat komt omdat ze een groot deel van de basiskennis die leerlingen uit aso en tso wel hebben niet in hun bso-opleiding meekregen. Ook de studiehouding, het leertempo en de verwerkingsvaardigheden voor de leerstof zijn veeleisender dan wat er voor een bso-opleidig nodig is. Om bso-leerlingen die een opleiding in het hoger onderwijs willen volgen meer slaagkansen te geven is het daarom nodig om daar vooraf voltijds aan te werken.

Het voorbereidingsjaar voor het hoger onderwijs bestaat dan ook volledig uit vakken van de algemene basisvorming. In september starten we op het niveau dat van leerlingen met een getuigschrift 6bso verwacht mag worden. De leerdoelen zijn gebaseerd op de leerdoelen van de 2de en 3de graad tso, maar kunnen in dit ene jaar niet al die leerdoelen omvatten. Het voorbereidingsjaar is daarom een gedeeltelijke inhaalbeweging op het vlak van basiskennis, studiehouding, leertempo en verwerkingsvaardigheden met het doel de slaagkansen van de leerlingen die uit dit 7de jaar bso komen te verhogen voor het hoger onderwijs.

Volg je een 6de jaar bso en wil je een diploma secundair onderwijs behalen, dan heb je dus twee mogelijkheden: via het specialisatiejaar of via dit voorbereidende jaar. Om je keuze te vergemakkelijken zetten we de voor- en nadelen van beide opties tegenover elkaar:

7de specialisatiejaar Voorbereidingsjaar voor hoger onderwijs
dezelfde lesmethode als in 6bso veel meer theoretisch onderwijs en zelfstudie
hetzelfde soort vakken als in 6bso en meer specialisatie binnen je studierichting enkel vakken voor de theoretische basisvorming, geen stage en geen praktijkvakken of technische vakken
hetzelfde lestempo als in 6bso hoger lestempo met minder herhaling en meer verwachtingen
dezelfde studie-inzet nodig als in 6bso veel meer studie-inzet nodig dan in 6bso (in de les en thuis)
evenveel slaagkansen als in 6bso een heel stuk moeilijker om te slagen dan in 6bso, omdat de leerdoelen hoger liggen en anders zijn dan de voorbije schooljaren in het bso
slaagkansen in het hoger onderwijs zijn niet goed voor leerlingen die uit een specialisatiejaar bso komen meer slaagkansen in het hoger onderwijs dan via een specialisatiejaar
voldoende als je enkel een diploma secundair onderwijs wil behalen enkel nodig als je een opleiding wil volgen aan een hogeschool
een betere optie voor wie het niet ziet zitten om voor alle vakken van het voorbereidend jaar te werken, of wie zich enkel kan motiveren voor de vakken die je in je hogere opleiding zal krijgen een volgehouden inzet voor alle vakken en realistische afweging van je slaagkansen voor alle vakken is noodzakelijk
leerlingen die 7bso hebben afgerond, kunnen starten in het hoger onderwijs, maar hebben een beperkte voorbereiding voor een hogere opleiding leerlingen die 7bso hebben afgerond, onzeker zijn over hun slaagkansen in het hoger onderwijs en die aan bovenstaand profiel voldoen, kunnen via deze weg hun slaagkansen voor een hogere opleiding verhogen

Maak voor de start van het schooljaar de juiste keuze. Informeer je goed als je twijfelt, bij ons op school of elders. Een overstap doorheen het schooljaar is enkel mogelijk na toelating van de klassenraad (niet vanzelfsprekend in het 7de jaar), en is niet meer mogelijk indien de studierichting waar je naartoe wil volzet verklaard is. 

Waarom dit specialisatiejaar in Horteco volgen?

- We hebben leerkrachten die zowel de leerdoelen van de 3de graad tso als die van de algemene vakken van het 7de jaar bso goed kennen. Enkelen van hen werkten de leerplannen van het GO! voor dit voorbereidend jaar mee uit met de pedagogische begeleidingsdienst van het GO!.

- We voorzien naast de opgelegde vakken voor deze opleiding ook 4 lesuren vakinhouden op maat met trajectbegeleiding. Dat doen we omdat er heel uiteenlopende opleidingen in het hoger onderwijs bestaan. De leerkracht van dit vak zal samen met jou bekijken welke leerstofonderdelen voor jou interessant zijn om te studeren en rond te werken in functie van welke opleiding(en) je in het hoger onderwijs voor ogen hebt.

- De trajectbegeleiding en lesaanpak spelen in op de studiehouding en leermethodes die je nodig hebt in het hoger onderwijs. Het is immers onmogelijk om alle leerdoelen in te halen die in de vier leerjaren tso werden behandeld, en er komen sowieso in elke hogere opleiding nieuwe vakken aan bod. Leren hoe je zelfstandig nieuwe leerstof verwerkt en toepast is daarom ook een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 5
ENGELS 3
FRANS 4
WISKUNDE 5
NATUURWETENSCHAPPEN 3
ECONOMIE 2
MAATSCHAPPELIJKE VORMING 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2

VAKINHOUDEN OP MAAT MET TRAJECTBEGELEIDING

4
TOTAAL 32
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.