Tuinaanleg en -onderhoud

7groen
Wat houdt deze richting in?

Dit opleidingsjaar is vooral praktisch opgevat. Je leert tuinbeplantingen aanleggen en onderhouden, vertrekkend van tuin-, beplantings- en onderhoudsplannen. Ook het plaatsen van bekabeling voor tuinverlichting of waterpompen, het aanleggen van rioleringen, wegverhardingen of het uitgraven en aanleggen van terrassen en vijvers horen hierbij. 

Je leert de machines die je hiervoor kan gebruiken kennen, bedienen, onderhouden, afstellen en controleren. Daarnaast leer je rijden met allerlei tuinbouwvoertuigen.

Wie enkel een getuigschrift secundair onderwijs behaalde, behaalt na dit specialisatiejaar ook een diploma secundair onderwijs. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en je kan er eventueel hoger onderwijs mee volgen.

Waarom dit specialisatiejaar in Horteco volgen?

- Je leert praktisch werken dankzij allerlei projecten op ons schooldomein van 52 hectare.

- We werken samen met toonaangevende bedrijven uit de sector, bij wie je ook stage kan lopen.

- Onze leerlingen vinden snel werk als zelfstandige of als werknemer in de sector.

- Je verkrijgt na je opleiding een fytolicentie. Dat is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker of distributeur op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kan omgaan. 

- We hebben een uitgebreid machinepark ter beschikking en werken met allerlei technisch didactisch materiaal. Je leert ook werken met onze minigraafmachine.

- De opleiding gebeurt volgens de ECC-normering. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je in staat om in een examencentrum een ECC1- en ECC2-attest te behalen. Dat zijn attesten die aantonen dat je verschillende niveaus van kettingzagen beheerst en die meer en meer gevraagd worden in de sector. Je hoeft hier dan geen betaalde opleiding meer voor te volgen.

Meer info over wat Horteco belangrijk vindt om aan onze leerlingen aan te bieden, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
PAV 6
ENGELS 2

LICHAMELIJKE OPVOEDING

2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

AANLEG EN ONDERHOUD 4
PLANTENKENNIS 2
MACHINES 2
TOPOGRAFIE / CALCULATIE 2
GEWASBESCHERMING 1
PLANTEKENEN 1
PRAKTIJK TUINAANLEG 4
STAGE 8
TOTAAL 36
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.