Duaal: Tuinaanlegger - groenbeheerder

7de jaar duaal
Wat is een duale opleiding?

Een duale opleiding is een combinatie van leren op school en in een bedrijf. Voor je een duale opleiding in Horteco overweegt, is het belangrijk dat je onze algemene info over duale opleidingen bekijkt op deze pagina.

Wat houdt deze studierichting in?

Deze duale opleiding is een variant van het 7de specialisatiejaar Tuinaanleg en -onderhoud. De leerinhouden zijn dan ook gelijklopend, maar de technische en praktische leerinhouden leer je grotendeels in een bedrijf aan.

Je leert tuinbeplantingen aanleggen en onderhouden, vertrekkend van tuin-, beplantings- en onderhoudsplannen. Ook het plaatsen van bekabeling voor tuinverlichting of waterpompen, het aanleggen van rioleringen, wegverhardingen of het uitgraven en aanleggen van terrassen en vijvers horen hierbij. Je leert de machines die je hiervoor kan gebruiken kennen, bedienen, onderhouden, afstellen en controleren. Daarnaast leer je rijden met allerlei tuinbouwvoertuigen.

Het is heel belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouders de voordelen maar ook de nadelen kennen van duale opleidingen in vergelijking met onze gewone bso-opleidingen. Informeer je daarom goed over het verschil. Je kan daarvoor contact opnemen met onze school.

Wie enkel een getuigschrift secundair onderwijs behaalde, behaalt na dit specialisatiejaar ook een diploma secundair onderwijs. Dat vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en je kan er eventueel hoger onderwijs mee volgen.

Waarom Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal in Horteco volgen?

We werken samen met toonaangevende bedrijven uit de sector, die geselecteerd zijn omdat ze je gevarieerde taken kunnen aanbieden en omdat ze stagiairs goed begeleiden.

Je leert praktisch werken in een bedrijfscontext onder begeleiding van de school.

Onze leerlingen vinden snel werk als zelfstandige of als werknemer in de sector.

Je verkrijgt na je opleiding een fytolicentie. Dat is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker of distributeur op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kan omgaan. 

De opleiding gebeurt volgens de ECC-normering. Als je deze opleiding succesvol afrondt, ben je in staat om in een examencentrum een ECC1- en ECC2-attest te behalen. Dat zijn attesten die aantonen dat je verschillende niveaus van kettingzagen beheerst en die meer en meer gevraagd worden in de sector. Je hoeft hier dan geen betaalde opleiding meer voor te volgen.

Meer info over wat Horteco belangrijk vindt om aan onze leerlingen aan te bieden, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
WERKPLEKLEREN 24
PAV 5

ENGELS

2
LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

TECHNISCH-PRAKTISCH VAK TUINAANLEG-GROENBEHEER

3
TOTAAL 38
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.