Opleidingsaanbod

Horteco biedt aso-, tso-, bso- en duale opleidingen aan voor wetenschappen en land- en tuinbouw.

De nieuwe namen in de onderwijshervorming zijn ‘doorstroom’ (=aso- of gelijkgeschakelde zware tso-opleidingen met het doel om voort te studeren aan universiteiten of hogescholen), ‘doorstroom naar hoger onderwijs+arbeidsmarktgericht’ (=tso-opleidingen die voorbereiden op een professionele bachelor of de arbeidsmarkt) en ‘arbeidsmarktgericht’ (=bso, voorbereiding op de arbeidsmarkt). De duale opleidingen zijn arbeidsmarktgerichte opleidingen (=bso) met 3 dagen per week werkplekleren.