Biotechnologische en chemische wetenschappen

Wat houdt deze studierichting in?

Vanaf 2023-2024 start Biotechnologische en chemische wetenschappen in het 5de jaar als doorstroomrichting. Het wordt de vervolgopleiding na de hervormde 2de graad Biotechnologische wetenschappen.

Deze richting is een doorstroomopleiding. Dat wil zeggen dat de opleiding voorbereidt op voortstuderen aan universiteiten en hogescholen. De leerdoelen van de algemene vakken zijn dezelfde als die van de aso-opleidingen. Ook voor de specifieke leerdoelen van Biotechnologische en chemische wetenschappen wordt hetzelfde theoretische niveau verwacht als voor de aso-opleiding Wetenschappen-wiskunde. De specifieke vakken van beide studierichtingen zullen wel meer verschillen dan in de 2de graad. Om dat te verduidelijken, tonen we op deze pagina een richtinggevende lessentabel (die kan nog veranderen als de leerplannen van de 3de graad bekend zijn).

Je bestudeert alles wat leeft en de omgeving ervan vooral op een theoretische manier. Je krijgt een brede wetenschappelijke basis met focus op chemie, biologie en actuele ecologische en biotechnologische thema’s, zoals toepassingen binnen natuur en milieu, voeding, land- en tuinbouw, de medische sector, recyclage,… 

Wiskunde heeft een aantal leerdoelen minder dan de opleiding Wetenschappen-wiskunde, die op dat vlak zwaarder is. Toch is wiskunde ook voor deze opleiding een belangrijk vak, omdat het de basis is voor alle wetenschappen.

We gebruiken voor de praktische oefeningen vaak de mogelijkheden die ons schooldomein biedt om de theoretische wetenschappen concreet te maken: biotoopstudies, dieren, planten, teelttechnieken, vegetaties, ruimtelijke objecten en verhoudingen, labo-onderzoek, enz. 

In de wetenschapsvakken en praktische oefeningen leer je het wetenschappelijke denkproces aan. Zo word je vaardig in het uitvoeren van experimenten, nauwkeurige verslagen opstellen, het zelfstandig en kritisch informatiebronnen raadplegen en verbanden te leggen tussen de behandelde leerstof en de actualiteit.

Naast de algemene en de specifieke vakken volg je het vak Tools for Life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.

Waarom Horteco een goede keuze is voor deze opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Doorstromen naar het hoger onderwijs

Academische bachelors

• biomedische wetenschappen
• bio-ingenieurswetenschappen
• industriële wetenschappen
• biowetenschappen
• biologie
• biochemie
• chemie
• informatica
• geografie
• geologie
• alle humane wetenschappen
• ...

Professionele bachelors

• agro- en biotechnologie (verschillende afstudeerrichtingen)
• informatica
• lerarenopleiding (diverse vakken)
• groenmanagement
• stedenbouw en ruimtelijke planning
• landschaps- en -tuinarchitectuur
• milieuzorg (laborant)
• biomedische laboratoriumtechnologie (verschillende afstudeerrichtingen)
• ...

De lessentabel in het 5de en het 6de jaar
  u/week
VAKKEN  
NEDERLANDS 4
FRANS 3
ENGELS 2
WISKUNDE 5
GESCHIEDENIS 2
AARDRIJKSKUNDE 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
CHEMIE 3
BIOLOGIE 2
FYSICA 2
INFORMATICAWETENSCHAPPEN 1

BIOTECHNISCHE
WETENSCHAPPEN MET
PRAKTISCHE OEFENINGEN

2
TOOLS FOR LIFE 1
TOTAAL 32

Opmerking: Deze lessentabel is richtinggevend. De leerplannen zijn nog niet klaar en worden pas over enkele jaren ingevoerd. Naargelang wat daar in staat, kunnen er nog verschuivingen van uren per vak gebeuren.

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.