Duaal: Plant en milieu

Plant en milieu duaal
Wat is een duale opleiding?

Een duale opleiding is een combinatie van leren op school en in een bedrijf. Voor je een duale opleiding in Horteco overweegt, is het belangrijk dat je onze algemene info over duale opleidingen bekijkt op deze pagina.

Wat houdt deze studierichting in?

In de opleiding plant en milieu (duaal) leer je op de werkplek helpen bij land- en tuinbouwteelten. Het uitvoeren van gemechaniseerd werk kan verlopen in de akkerbouw, fruitteelt, teelten onder glas of in open lucht. Hierbij houd je rekening met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en de milieunormen teneinde de productiedoelstellingen te realiseren.

Het is heel belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouders de voordelen maar ook de nadelen kennen van duale opleidingen in vergelijking met onze gewone bso-opleidingen. Informeer je daarom goed over het verschil. Je kan daarvoor contact opnemen met onze school.

Waarom Plant en milieu duaal in Horteco volgen?

Onze school beschikt over enkele hectaren teeltvelden met diverse boomgaarden, sierboomteelt, en groenteteelt (met bioperceel).

We beschikken over een hectare serres met allerlei fruitteelten, groenteteelten, bloementeelten en sierboomteelten.

We werken samen met toonaangevende bedrijven uit de sector, die geselecteerd zijn omdat ze je gevarieerde taken kunnen aanbieden en omdat ze stagiairs goed begeleiden.

Je leert praktisch werken in een bedrijfscontext onder begeleiding van de school.

Onze leerlingen vinden snel werk in de sector.

Je verkrijgt na je opleiding een fytolicentie. Dat is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat je als professionele gebruiker of distributeur op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kan omgaan. 

Je wordt begeleid door leerkrachten die al jaren actief zijn in de tuinbouwproductie.

De lessentabel
VAKKEN u/week
WERKPLEKLEREN 24
PAV 4

ENGELS

2
LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

TECHNISCH-PRAKTISCH VAK PLANT EN MILIEU

4
TOTAAL 38
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.