Duaal: Paardenhouderij

Paardenhouder duaal.jpg
Wat is een duale opleiding?

Een duale opleiding is een combinatie van leren op school en in een bedrijf. Voor je een duale opleiding in Horteco overweegt, is het belangrijk dat je onze algemene info over duale opleidingen bekijkt op deze pagina.

Wat houdt deze studierichting in?

In de opleiding Paardenhouderij duaal leer je paarden verzorgen, voederen, en huisvesten, waarbij een juiste omgang met de dieren centraal staat. De dagelijks terugkerende handelingen die daarbij horen (voederen, stallen onderhouden, controle gezondheid) vormen een groot stuk van je opleiding. Daarnaast leer je paarden, het nodige materiaal en de accomodatie te kiezen in functie van de activiteiten die er in het bedrijf moeten gebeuren. Je zorgt ervoor dat de paarden de dagelijkse handelingen gewoon worden en - in samenspraak met het bedrijf - dat de paarden de nodige beweging krijgen. Je leert met machines te werken die in de sector gebruikt worden, helpt het bedrijf bij het voorraadbeheer, de ruwvoederproductie en het transport van de paarden. Je maakt kennis met de administratie die in een bedrijf van de paardensector nodig is. Indien mogelijk binnen het bedrijf maak je ook kennis met het fokken van veulens. Dat alles gebeurt volgens de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften die daarbij nodig zijn.

Het doel van de opleiding is dat je in bedrijven van de paardensector diverse ondersteunende actviteiten kan uitoefenen of dat je zelf een economisch rendabele hippische activiteit kan uitvoeren. Na het 6de jaar Paardenhouderij duaal kan je aan de slag in maneges, pensionstallingen, fokkerijen, renstallen, africhtingsstallen, springstallen, dressuurstallen enzovoort.

Opgelet: Voor een duale opleiding ga je als leerling een contract aan met een bedrijf. Beide partijen moeten akkoord zijn dat ze gaan samenwerken. Omdat het bedrijf je maandelijks een (beperkt) loon zal betalen om bij hen te werken, zal het verwachten dat je bij de start al beschikt over een degelijke basiskennis van paarden. Een halster aan- en uitdoen, een paard correct leiden, op- en aftomen en poetsen volgens de regels van de kunst zijn voor hen minimumvereisten. Overweeg dan ook goed of je deze voorkennis al hebt voor je je voor deze opleiding inschrijft. Als je geen bedrijf vindt dat gelooft in een samenwerking, kan je wel nog instromen in de studierichting Dierenzorg (5bso), maar je start dan met een achterstand, en als die opleiding volzet is, is een overstap in onze school niet meer mogelijk. Ook omgekeerd (inschrijven in 5bso Dierenzorg en nadien overstappen naar Paardenhouderij duaal) is riskant, omdat ook Paardenhouderij  duaal volzet kan zijn. We moeten immers op voorhand de capaciteit voor de opleidingen Dierenzorg en Paardenhouder duaal vastleggen.

Het is heel belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouders de voordelen maar ook de nadelen kennen van duale opleidingen in vergelijking met onze gewone bso-opleidingen. Informeer je daarom goed over het verschil. Je kan daarvoor contact opnemen met onze school.

Waarom Paardenhouderij duaal in Horteco volgen?

We werken al jaren samen met meer dan 200 bedrijven in de paardensector. Zij hebben al veel ervaring met het begeleiden van leerlingen.

Je leert zelfstandig werken in een bedrijf onder deskundige begeleiding van de school.

Je hebt geen eigen paard nodig om deze opleiding te volgen.

Onze stallen worden bewoond door een tiental paarden van verschillende rassen die ingezet worden tijdens de lessen op school ('technisch-praktisch vak').

De school beschikt over een complete infrastructuur om de lessen zo goed mogelijk te ondersteunen: 6 hectare weides, 6 hectare grasland voor ruwvoederproductie, 9 binnen- en 8 buitenstallen, een solarium, een buitenpiste op zand en een graspiste, een paddock met loopstal, een opvoelbox, een kapbox, 5 poetsplaatsen, een zadelkamer met alle nodige optuigmaterialen, 8 tractoren, een trailer, aanbouwmachines voor ruwvoederwinning, enz. 

Je wordt begeleid door ervaren leerkrachten die zelf al jarenlang actief zijn in de paardensector.

We nemen de screening van de leerlingen die willen instromen in deze studierichting ernstig. We weten immers van onze stagebedrijven dat ze geen leerlingen zonder voorkennis van paarden en een aantal basishandelingen zullen aannemen. Er zijn twee mogelijkheden om een bedrijf te vinden. Ofwel breng je zelf een bedrijf aan waar je mag starten (dat moet dan wel op tijd goedgekeurd worden voor duaal onderwijs door de sectorvereniging EDUplus), ofwel kan je aan ons vragen of we onze bedrijven kunnen aanspreken. Daarvoor laten we je dan een formulier met beheerste voorkennis en vaardigheden invullen en we houden een beperkte praktische screening op school. Deze feedback sturen we door naar de bedrijven die voor jou in aanmerking komen. Zij zullen naargelang wat ze haalbaar achten met jou afspreken en bekijken of jullie tot een samenwerking kunnen komen.

De lessentabel
VAKKEN u/week
WERKPLEKLEREN 24
PAV 4

ENGELS

2
LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

TECHNISCH-PRAKTISCH VAK PAARDENHOUDERIJ

4
TOTAAL 38
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.