Duaal: Groenaanleg en groenbeheer

Groenaanleg en groenonderhoud duaal
Wat is een duale opleiding?

Een duale opleiding is een combinatie van leren op school en in een bedrijf. Voor je een duale opleiding in Horteco overweegt, is het belangrijk dat je onze algemene info over duale opleidingen bekijkt op deze pagina.

Wat houdt deze studierichting in?

In de opleiding groenaanleg en -beheer (duaal) leer je in een bedrijf werkzaamheden uit te voeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken en groene ruimtes. Je leert deze in stand te houden, te ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en de wensen van de klant of opdrachtgever.

Het is heel belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouders de voordelen maar ook de nadelen kennen van duale opleidingen in vergelijking met onze gewone bso-opleidingen. Informeer je daarom goed over het verschil. Je kan daarvoor contact opnemen met onze school.

Waarom Groenaanleg en groenbeheer duaal in Horteco volgen?

Onze school beschikt over een groendomein van 52 hectare. Hierin hebben we grote afdelingen van zowel sierboomteelt, fruitteelt, bloementeelt en groenteteelt. Daarnaast onderhouden en beheren we op ons domein ook honderden plantensoorten, tientallen boomsoorten, boomgaarden, bos, weiland, grasland, parkgebied, natuurgebied en een kringlooptuin.

De leerkrachten die je begeleiden hebben ruime ervaring binnen de sector.

We werken samen met meer dan 180 bedrijven uit de sector.

We beschikken over een uitgebreid machinepark dat we mee laten ontwikkelen naargelang de vereisten van de moderne groensector.
 

De lessentabel
VAKKEN u/week
WERKPLEKLEREN 24
PAV 4

ENGELS

2
LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

TECHNISCH-PRAKTISCH VAK GROENAANLEG EN -BEHEER

4
TOTAAL 38
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.