Natuur en milieu

Milieu 2de graad
Wat houdt deze studierichting in?

Je houdt van natuur, parken en tuinen, landschappen, … ? Je weet dat het samengaan van mens, plant en dier in de wereld van vandaag niet altijd vanzelfsprekend is? Je wil graag je steentje bijdragen aan duurzame oplossingen voor een leefbaar milieu waarin plaats is voor plant, dier én mens? Heb je een gezonde honger naar duidelijke antwoorden en naar buitenlucht? Dan is de studierichting Natuur en milieu iets voor jou!

 • Welke inheemse dieren leven waar? Hoe kun je ervoor zorgen dat ze er kunnen blijven leven? Welke vogels, vissen, zoogdieren, … ?
 • Hoe heet die plant? Waar groeit hij het liefst en met welke andere planten leeft hij makkelijk samen?
 • Wat kan ik te weten komen als ik in de natuur sta? In het bos, in de wei, de tuin, een berm, … Wat kan ik onderzoeken en wat leid ik eruit af?
 • Wat kan er fout lopen in de natuur? En hoe kan ik het rechttrekken?
 • Hoe beheer je een bos, een houtkant, grasland, een vijver of beek en dus ook een park, domein, …?
 • Welke machines gebruik je voor welke beheerstechnieken en hoe gebruik je ze?
 • ...

In de tweede graad (3de en 4de leerjaar) krijg je nog altijd een ruim pakket algemene vorming. Daarnaast wordt een deel van het urenpakket besteed aan toegepaste wetenschappen en specifieke vakken gericht op tuinbouw, dierenzorg en natuur en milieu. De leerinhoud blijft voldoende polyvalent, zodat je nog altijd kan overstappen naar een andere richting.

Deze opleiding heet officieel 'Plant-, dier- en milieutechnieken'. Voor de leerlingen die de optie Natuur en milieu kiezen, vergroten we het lessenpakket voor milieu.

Je volgt ook 1 lesuur Tools for Life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.

Waarom Horteco een goede keuze is voor deze opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Doorstromen naar het hoger onderwijs
 • agro- en biotechnologie, afstudeerrichtingen groenmanagement,  biotechnologie, tuinbouw, landbouw en dierenzorg
 • landschaps- en tuinarchitectuur
 • biowetenschappen land- en tuinbouw, afstudeerrichting natuur en milieu
 • lerarenopleiding (biologie, biotechnieken, land- en tuinbouw)
 • stedenbouw en ruimtelijke planning
 • houttechnologie
 • milieuzorg
 • landmeten
 • ...
Doorstromen naar een zevende specialisatiejaar
 • tuinaanleg en onderhoud
 • bosbouw 
Specialiseren tot boswachter, natuurgids, … (via deelname aan het officiële examen)
Werken als
 • groentechnisch medewerker bij openbare groendiensten (gespecialiseerd groenarbeider, ploegbaas)
 • medewerker op een milieudienst
 • technisch medewerker in natuurprojecten van overheden (Vlaamse Gemeenschap, provincie, steden, gemeenten, …)
 • ...
De lessentabel in het 3de en het 4de jaar
  u/week u/week
VAKKEN 3de jaar 4de jaar
NEDERLANDS 4 4
FRANS 2 2
ENGELS 2 2
WISKUNDE 3 3
GESCHIEDENIS 1 1
AARDRIJKSKUNDE 1 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2 2
TOOLS FOR LIFE 1 1
CHEMIE 2 2
FYSICA 1 1
BIOLOGIE 1 1
DIERKENNIS EN -TECHNIEKEN 2 2
PRAKTISCHE TOEPASSING DIER 2 2
PLANTKENNIS EN -TECHNIEKEN 2 2
PRAKTISCHE TOEPASSING PLANT 2 2
MILIEU EN ECOSYSTEMEN 2 1
VEILIGHEID EN MACHINES   1
PRAKTISCHE TOEPASSING NATUUR EN MILIEU 2 2
TOTAAL 34 34
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.