Biotechnieken

Biotechnieken 3de graad
Wat houdt deze studierichting in?

Door de onderwijshervorming vervangt de labo-gerichte opleiding 'Biotechnieken' de huidige opleiding 'Biotechnische wetenschappen'. De opleiding 'Biotechnische wetenschappen' blijft bestaan, maar wordt een doorstroomopleiding Biotechnologische wetenschappen (gelijkgeschakeld met aso) en krijgt dus een meer theoretische benadering van de wetenschappen. Deze verandering gebeurt in 2021-2022 in het 3de jaar en in 2022-2023 in het 4de jaar. Update maart 2021: de oprichting van Biotechnieken in onze school werd ondertussen goedgekeurd door de overheid.

De inhoud van deze opleiding:

Je houdt van onderzoek naar de werking van de natuur en haar grondstoffen. Je wil die natuur ook gebruiken om iets nuttigs te maken. Wetenschap is het antwoord. Gewapend met microscoop en proefbuis ga je aan de slag en beantwoord je vragen zoals:

Hoe maak je van melk kaas, yoghurt, room, …?
Welke onzuiverheden zitten er in afvalwater?
Welke toestellen gebruik je in een laboratorium?
Hoe worden medicijnen geproduceerd?
Hoe maak je 'veilige' voeding?
Hoe zorg je voor ‘zuivere’ lucht?
Hoe maak je afvalwater weer bruikbaar?

In de tweede graad (3de en 4de leerjaar) krijg je nog altijd een ruim pakket algemene vorming (niveau doorstroom+arbeidsmarkt, =tso). Daarnaast wordt een groot deel van het urenpakket besteed aan toegepaste wetenschappen en specifieke vakken gericht op labowerk. In tegenstelling tot de theoretische benadering in de opleidingen Natuurwetenschappen en Biotechnologische wetenschappen focust deze studierichting op praktische labo- en wetenschapsvaardigheden en analyseer je biochemische productieprocessen.

In Biotechnieken worden de toepassingen van de wiskunde en de wetenschappen beklemtoond. Aan de hand van een ruim aanbod van laboratoriumproeven toets je de theorie aan de werkelijkheid. Je verwerkt meetresultaten, simuleert processen en oefent zo je ict-vaardigheden. Je toetst de concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de 'techniek' en de 'wetenschappen' op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu. Chemie en statistiek (binnen wiskunde) zijn een belangrijk onderdeel van deze studierichting.

De leerinhoud blijft voldoende polyvalent, zodat je nog altijd kan overstappen naar een andere studierichting binnen doorstroom+arbeidsmarkt (=tso). 

Naast de algemene en de specifieke vakken volg je het vak Tools for Life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.

Waarom Horteco een goede keuze is voor deze opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Doorstromen naar het hoger onderwijs

• agro- en biotechnologie (verschillende afstudeerrichtingen)
• biowetenschappen
• chemie (verschillende afstudeerrichtingen)
• groenmanagement
• houttechnologie
• ecotechnologie
• landschaps- en -tuinarchitectuur
• milieuzorg (laborant)
• biomedische laboratoriumtechnologie (verschillende afstudeerrichtingen)
• lerarenopleiding (biotechnieken, land- en tuinbouw, chemie,...)
• voedings- en dieetkunde
• medische beeldvorming
• ...

Werken als medewerker in

• de voedingsindustrie
• een laboratorium
• een onderzoeksinstelling
• de cosmetica-industrie
• een controlebedrijf (voedselveiligheid e.d.)
• een organisatie voor natuurbeheer
• de geneesmiddelenindustrie
• de chemische nijverheid
• ...

De lessentabel in het 3de en 4de jaar
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 4
FRANS 2
ENGELS 2
WISKUNDE 4
GESCHIEDENIS 1
AARDRIJKSKUNDE 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
TOOLS FOR LIFE 1
BIOTECHNOLOGIE 3
LABOTECHNIEKEN 4
CHEMIE 2
FYSICA 3de: 1 / 4de:2
BIOLOGIE/LABO BIOLOGIE 2
INFORMATICATOEPASSINGEN 3de: 1 / 4de:0
TOTAAL 32

Opmerking: Deze lessentabel is voorlopig. De leerplannen van de onderwijshervorming worden pas in de loop van het 2de semester van 2020-2021 voltooid. Naargelang wat daar in staat, kunnen er nog verschuivingen van uren per vak gebeuren, vooral in het specifieke gedeelte.

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.