Duaal: Hippisch assistent (medewerker in de paardensector)

Dierenzorg 3de graad BSO
Wat is een duale opleiding?

Een duale opleiding is een combinatie van leren op school en in een bedrijf. Voor je een duale opleiding in Horteco overweegt, is het belangrijk dat je onze algemene info over duale opleidingen bekijkt op deze pagina.

Wat houdt deze studierichting in?

Je leert paarden op een correcte manier voederen en verzorgen, waarbij een juiste omgang met de dieren centraal staat. Naast het correct huisvesten van paarden en het onderhouden van de stallen leer je vaardigheden zoals het optomen, longeren en opleiden van paarden. Je assisteert bij de training, het wedstrijdklaar maken en het transport van de dieren. Verder leer je ook ruimere handelingen zoals het weideonderhoud, werken met machines en ruwvoerwinning.

We bieden deze opleiding enkel in het 4de jaar aan (niet in het 3de jaar, omdat de meeste leerlingen dan nog te jong zijn om een duale opleiding te mogen volgen). Na het 4de jaar kan je de vervolgopleiding Paardenhouder duaal kiezen in het 5de en in het 6de jaar (onder voorbehoud van goedkeuring door het departement Onderwijs in april/mei 2021, maar dat is normaal gezien in orde).

Na het 6de jaar Paardenhouder duaal kan je aan de slag in maneges, pensionstallingen, fokkerijen, renstallen, africhtingsstallen, springstallen, dressuurstallen enzovoort.

Opgelet: Voor een duale opleiding ga je als leerling een contract aan met een bedrijf. Beide partijen moeten akkoord zijn dat ze gaan samenwerken. Omdat het bedrijf je maandelijks een (beperkt) loon zal betalen om bij hen te werken, zal het verwachten dat je bij de start al beschikt over een degelijke basiskennis van paarden. Een halster aan- en uitdoen, een paard correct leiden, op- en aftomen en poetsen volgens de regels van de kunst zijn voor hen minimumvereisten. Overweeg dan ook goed of je deze voorkennis al hebt voor je je voor deze opleiding inschrijft. Als je geen bedrijf vindt dat gelooft in een samenwerking, kan je wel nog instromen in de studierichting Dierenzorg (4bso), maar je start dan met een achterstand, en als die opleiding volzet is, is een overstap in onze school niet meer mogelijk. Ook omgekeerd (inschrijven in 4bso Dierenzorg en nadien overstappen naar Hippisch assistent duaal) is riskant, omdat ook Hippisch assistent volzet kan zijn. We moeten immers op voorhand de capaciteit voor de opleidingen Dierenzorg en Hippisch assistent vastleggen.

Het is heel belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouders de voordelen maar ook de nadelen kennen van duale opleidingen in vergelijking met onze gewone bso-opleidingen. Informeer je daarom goed over het verschil. Je kan daarvoor contact opnemen met onze school.

Waarom Hippisch assistent duaal in Horteco volgen?

We werken al jaren samen met meer dan 200 bedrijven in de paardensector. Zij hebben al veel ervaring met het begeleiden van leerlingen.

Je leert zelfstandig werken in een bedrijf onder deskundige begeleiding van de school.

Je hebt geen eigen paard nodig om deze opleiding te volgen.

Onze stallen worden bewoond door een tiental paarden van verschillende rassen die ingezet worden tijdens de lessen op school.

De school beschikt over een complete infrastructuur om de lessen zo goed mogelijk te ondersteunen: 6 hectare weides, 6 hectare grasland voor ruwvoederproductie, 9 binnen- en 8 buitenstallen, een solarium, een buitenpiste op zand en een graspiste, een paddock met loopstal, een opvoelbox, een kapbox, 5 poetsplaatsen, een zadelkamer met alle nodige optuigmaterialen, 8 tractoren, een trailer, aanbouwmachines voor ruwvoederwinning, enz. 

Je wordt begeleid door ervaren leerkrachten die zelf al jarenlang actief zijn in de paardensector.

We nemen de screening van de leerlingen die willen instromen in deze studierichting ernstig. We weten immers van onze stagebedrijven dat ze geen leerlingen zonder voorkennis van paarden en een aantal basishandelingen zullen aannemen. Er zijn twee mogelijkheden om een bedrijf te vinden. Ofwel breng je zelf een bedrijf aan waar je mag starten (dat moet dan wel op tijd goedgekeurd worden voor duaal onderwijs door de sectorvereniging EDUplus), ofwel kan je aan ons vragen of we onze bedrijven kunnen aanspreken. Daarvoor laten we je dan een formulier met beheerste voorkennis en vaardigheden invullen en we houden een beperkte praktische screening op school. Deze feedback sturen we door naar de bedrijven die voor jou in aanmerking komen. Zij zullen naargelang wat ze haalbaar achten met jou afspreken en bekijken of jullie tot een samenwerking kunnen komen.

De lessentabel
VAKKEN u/week
WERKPLEKLEREN 24
PAV 5

ENGELS

2
LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

TECHNISCH-PRAKTISCH VAK HIPPISCH ASSISTENT

3
TOTAAL 38
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.