Dierenzorg

Dierenzorg 2de graad bso
Wat houdt deze studierichting in?

Je houdt van dieren. Je wilt liefst elke dag met dieren bezig zijn. Dat kan, maar er komt wel wat bij kijken! Ben je nieuwsgierig naar de antwoorden op de volgende vragen? Dan is de studierichting Dierenzorg iets voor jou!

 • Hoe moet ik dieren verzorgen?
 • Hoe kom ik aan kleintjes van mijn lievelingsdieren?
 • Hoe kan ik zien of een dier zich prettig voelt?
 • Wat geef ik mijn dieren te eten?
 • Welk ‘huis’ is het meest geschikt?
 • Hoe vervoer ik ze?
 • Hoe geef ik ze medicijn?
 • ...

Deze opleiding heet officieel 'Plant, dier en milieu'. Alle leerlingen moeten leerdoelen van zowel plant als dier aanleren en pas definitief kiezen tussen beide opties in de 3de graad. Voor de leerlingen die de optie Dierenzorg kiezen, vergroten we het lessenpakket van de dierenzorgvakken ook al in de 2de graad.

In een arbeidsmarktgerichte opleiding (=bso) leer je een specifiek beroep. De nadruk ligt op de praktische uitvoering en de kennis en competenties die je daarvoor nodig hebt (zie de vakken in de lessentabel). In deze opleiding gaat minder aandacht naar de soms moeilijk te verwerken algemeen vormende vakken, zoals talen, wiskunde en wetenschappen. Deze thema's komen wel nog aan bod in het vak PAV (Project algemene vakken), dat belangrijk is voor de algemene vorming en dat de leerstof in een realistische context zet. Het volume ervan is echter veel kleiner dan in de technische opleidingen. Door de onderwijshervorming is de algemene vorming wel uitgebreider geworden. Het vak PAV krijgt daar twee clusters: PAV-MAVO (Nederlands, geschiedenis, burgerschap) en PAV-STEM (wiskunde, natuurwetenschappen, aardrijkskunde).

Waarom Horteco een goede keuze is voor deze opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Doorstromen naar een zevende specialisatiejaar

Na de derde graad kunnen de leerlingen in Horteco een 7de specialisatiejaar volgen (arbeidsmarkgericht: gewoon onderwijs of duaal). Ze behalen zo ook het diploma secundair onderwijs. Opgelet: leerlingen die in 2021-2022 in het 3de jaar starten, zullen met het secundair diploma na een 7de jaar arbeidsmarktgerichte opleiding niet meer aan een hogeschool kunnen studeren. De onderwijshervorming zorgt er immers voor dat dat vanaf 2025-2026 niet meer kan (dan starten deze derdejaars in het 7de). Wel kunnen zij in het 7de jaar het voorbereidend jaar voor het hoger onderwijs volgen (ook in Horteco). Dit voorbereidend jaar is wel een stuk theoretischer dan een arbeidsmarktgerichte opleiding, dus dit is geen passende opleiding voor elke leerling. 

Een eigen zaak beginnen
Werken als medewerker in een
 • kennel
 • manege
 • kinderboerderij
 • dierentuin
 • dierenasiel
 • dierenpension
 • dierenopvangcentra
 • dierenwinkel
 • dierenvoerbedrijf
 • dierenartsenpraktijk
 • natuurvereniging
 • dierenkliniek
 • fokkerij
 • ...
Ook commerciële functies behoren tot de mogelijkheden
De lessentabel in het 3de en het 4de jaar
  u/week u/week
VAKKEN 3de jaar 4de jaar
PAV-MAVO 5 5
PAV-STEM 3 3
ENGELS 2 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2 2
DIERKENNIS EN -TECHNIEKEN 2 2
RASSENLEER 1 1
PLANTKENNIS EN -TECHNIEKEN 2 2
NOMENCLATUUR (PLANTENBENAMINGEN) 1 1
PRAKTISCHE TOEPASSING DIER 8 8
PRAKTISCHE TOEPASSING PLANT 4 3
VEILIGHEID EN GEREEDSCHAPPEN 1  
VEILIGHEID EN MACHINES   1
PRAKTISCHE TOEPASSING MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN   1
TOTAAL 33 33
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.