2A - STEM-Wetenschappen (basis- of XL-traject)

Wat houdt deze studierichting in?
Labo
 • Je volgt 32 lesuren per week.
 • 25 lesuren hebben voor alle leerlingen in alle scholen in Vlaanderen dezelfde leerdoelen.
 • Wetenschappen vormen een belangrijk pakket binnen deze opleiding. Naast de twee lesuren natuurwetenschappen die alle leerlingen van het 2de jaar volgen, krijg je ook 5 lesuren STEM-wetenschappen. Dit vak wordt gegeven door twee leerkrachten die samenwerken. Eén van hen geeft aan de hele klas een theoretisch lesuur per week waarin de basis gelegd wordt om een project uit te werken. De overige 4 lesuren werken de leerlingen dit project in opgesplitste halve klassen uit, ondersteund door een leerkracht. In dit vak voer je proeven uit voor biologie, chemie en fysica. Ze zijn ook meestal een combinatie van wetenschappen, wiskunde en techniek. Je leert er de basis van de wetenschappelijke vaardigheden die je in de 2de en 3de graad verder zal uitdiepen.
 • Net zoals in '1A-Natuur en wetenschappen (STEM)' bieden we voor '2A-STEM-wetenschappen' twee trajecten aan. Omdat leerlingen op verschillende snelheden vorderen en er in het 3de jaar andere voorkennisvereisten zijn voor tso en aso, voorzien we een basistraject en een XL-traject. Meer info over hoe dit werkt, vind je door hier te klikken.
 • De optie 'STEM-Wetenschappen XL' kies je het best als je van plan bent om in het 3de jaar 'Biotechnologische wetenschappen' of 'Natuurwetenschappen' te zullen kiezen (beide doorstroom naar hoger onderwijs; = aso of gelijkgeschakelde tso). Weet dat dit een zwaardere invulling heeft met meer verwachtingen en minder herhaling dan het basistraject (zie de link in het vorige punt).
  Voor 'Biotechnieken' in het 3de jaar (doorstroom naar hoger onderwijs+arbeidsmarkt, =tso) is 'STEM-wetenschappen basistraject' (op een rustiger tempo en met meer herhaling/ondersteuning) een goede keuze in de 1ste graad ('STEM-wetenschappen XL' kan natuurlijk ook).
  Als je in het 3de jaar eerder voor 'Tuinbouw', 'Dierenzorg' of 'Natuur en milieu' (=doorstroom naar hoger onderwijs+ arbeidsmarkgericht; =tso) denkt te zullen kiezen, raden we je aan om te starten in de optie 'STEM-technieken: Agro- en biotechnieken'.
 • Omdat Natuurwetenschappen en Biotechnologische wetenschappen nieuwe doorstroomopleidingen zijn in het 3de jaar, hebben we hier infosessies over gegeven. Hier vind je daarvan de powerpointpresentatie, met meer uitleg over hoe we het STEM-XL en STEM-basistraject aanpakken en hoe dit binnen ons gevarieerde wetenschapsaanbod in de 2de en 3de graad past: pptx bestandInfo over STEM, STEM XL en wetenschapsopleidingen in Horteco - 16-3-2021.pptx (2.17 MB)
 • Je volgt in elke opleiding in 2A twee lesuren Tools for life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 4
FRANS 3
ENGELS 2
WISKUNDE 4
NATUURWETENSCHAPPEN 2
GESCHIEDENIS 2
AARDRIJKSKUNDE 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
TECHNIEK 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
STEM-WETENSCHAPPEN 5
TOOLS FOR LIFE 2
TOTAAL 32
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.