2A - STEM-wetenschappen (basis- of XL-traject)

Labo
Wat houdt deze studierichting in?
 • Je volgt 32 lesuren per week.
 • 25 lesuren hebben voor alle leerlingen in alle scholen in Vlaanderen dezelfde leerdoelen.
 • Wetenschappen vormen een belangrijk pakket binnen deze opleiding. Naast de twee lesuren natuurwetenschappen die alle leerlingen van het 2de jaar volgen, krijg je ook 5 lesuren STEM-wetenschappen. Dit vak wordt gegeven door twee leerkrachten die samenwerken. Eén van hen geeft aan de hele klas een theoretisch lesuur per week waarin de basis gelegd wordt om een project uit te werken. De overige 4 lesuren werken de leerlingen dit project in opgesplitste halve klassen uit, ondersteund door een leerkracht. In dit vak voer je proeven uit voor biologie, chemie en fysica. Ze zijn ook meestal een combinatie van wetenschappen, wiskunde en techniek. Je leert er de basis van de wetenschappelijke vaardigheden die je in de 2de en 3de graad verder zal uitdiepen.
 • In het kader hieronder vind je meer info over onze aanpak voor STEM en wetenschappen. Net zoals in 1A bieden we een XL-traject en een basistraject aan. 
 • De optie 'STEM-wetenschappen XL' kies je het best als je van plan bent om in het 3de jaar 'Biotechnologische wetenschappen' of 'Natuurwetenschappen' te zullen kiezen (beide doorstroom naar hoger onderwijs; dit is aso of gelijkgeschakelde tso). Weet dat dit een zwaardere invulling heeft met meer verwachtingen en minder herhaling dan het basistraject.
 • Voor 'Biotechnieken' in het 3de jaar (doorstroom naar hoger onderwijs+arbeidsmarkt; dit is tso) is 'STEM-wetenschappen basistraject' een goede keuze in de 1ste graad ('STEM-wetenschappen XL' kan natuurlijk ook).
  Als je in het 3de jaar eerder voor 'Tuinbouw', 'Dierenzorg' of 'Natuur en milieu' (=doorstroom naar hoger onderwijs+ arbeidsmarkgericht; dit is tso) denkt te zullen kiezen, raden we je aan om te starten in de optie 'STEM-technieken: Agro- en biotechnieken'.
 • Je volgt in elke opleiding in 2A twee lesuren Tools for Life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.
Waarom voor Horteco kiezen als je wetenschappen wil studeren?

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Specifiek voor wetenschappen en STEM hebben we een aantal troeven door de aard van onze school en de manier waarop we deze opleiding inrichten:

 • drie verschillende wetenschapsopleidingen in de 2de en 3de graad (zowel aso als tso) met elk een eigen profiel en goede studie- en werkgelegenheidsvooruitzichten (zie ons opleidingsaanbod)
 • je hoeft niet van school te veranderen als je overstapt naar een van de andere studierichtingen, die niet vaak op één school aangeboden worden (zie de info over domeinschool op de pagina Onze accenten
 • twee verschillende STEM-trajecten met verschillende moeilijkheidsgraad en begeleidingsaanpak in de eerste graad. Zo word je zo goed mogelijk begeleid om je capaciteiten te ontplooien en klaar te zijn voor de opleidingen van de 2de graad. Meer info over het STEM XL-traject en STEM-basistraject vind je hier
 • de studierichting STEM-wetenschappen in 2A, die de meest wetenschappelijke opleiding van de 1ste graad is. De naam 'STEM' wordt door scholen verschillend gebruikt om opleidingen aan te duiden. Vaak gaat het om Moderne talen-wetenschappen.
 • een uitzonderlijke omgeving voor wie later diergeneeskunde wil studeren: de meest wiskundig-wetenschappelijke opleiding kunnen volgen (dat heb je daarvoor nodig) in een school met 1200 dieren. Je kan dus vaak naar de dieren gaan tijdens de pauzes. Vanaf het 3de jaar voorzien we in de opleiding Natuurwetenschappen zelfs een optievak 'dierkunde', waarin je les krijgt van een dierenarts. Meer info vind je bij de opleiding Natuurwetenschappen.
 • STEM-projectwerk vanaf het 1ste jaar, waarin je zelfstandig wetenschappelijk leert denken en werken. In de 2de en 3de graad kan je in de opleiding Natuurwetenschappen voor extra STEM-projecten kiezen.
 • een schooldomein van 52 hectare met allerlei soorten vegetatie, teelten en dieren. Dat biedt een wetenschappelijke schat voor praktische en geïntegreerde wetenschappelijke onderzoeksopdrachten.
 • 5 labo's voor toegepast wetenschappelijk werk: 2 x chemie, 1 x biotechnieken, 1 x fysica, 1 x biologie
 • leerkrachten met ervaring en kennis die trots zijn op hun vak en die hun passie graag delen met jou.
De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 4
FRANS 3
ENGELS 2
WISKUNDE 4
NATUURWETENSCHAPPEN 2
GESCHIEDENIS 2
AARDRIJKSKUNDE 2
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
TECHNIEK 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
STEM-WETENSCHAPPEN 5
TOOLS FOR LIFE 2
TOTAAL 32
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.