1A - Natuur en wetenschappen (STEM of STEM XL)

scholenloop
Wat houdt deze studierichting in?
 • Je volgt 32 lesuren per week.
 • 27 lesuren daarvan omvatten de basisvorming die alle scholen in Vlaanderen moeten nastreven.
 • Van de 27 lesuren van de basisvorming gebruiken we 3 lesuren om te verdiepen of te remediëren voor je hoofdvakken. Meer info over hoe dit werkt, vind je door hier te klikken.
 • De andere 5 lesuren van de 32 per lesweek gaan naar de volgende vakken:
  • Een extra lesuur voor het vak natuurwetenschappen zorgt ervoor dat je meer wetenschappelijk werk kan uitvoeren.
  • In het vak STEM-projecten (twee lesuren) werk je telkens gedurende een aantal weken aan wetenschappelijke projecten die een combinatie zijn van wetenschappen, wiskunde en techniek.
  • Je volgt twee lesuren Tools for Life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan, hoe ga je om met financiële vraagstukken voor jezelf en je gezin, ... 
 • Als je in het 3de jaar niet voor wetenschappen maar eerder voor 'Tuinbouw' of 'Dierenzorg' zal kiezen, raden we je aan om in het 1ste jaar te starten in de optie 'Plant en dier'.
Waarom voor Horteco kiezen als je wetenschappen wil studeren?

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

Specifiek voor wetenschappen en STEM hebben we een aantal troeven door de aard van onze school en de manier waarop we deze opleiding inrichten:

 • drie verschillende wetenschapsopleidingen in de 2de en 3de graad (zowel aso als tso) met elk een eigen profiel en goede studie- en werkgelegenheidsvooruitzichten (zie ons opleidingsaanbod)
 • je hoeft niet van school te veranderen als je overstapt naar een van de andere studierichtingen, die niet vaak op één school aangeboden worden (zie de info over domeinschool op de pagina Onze accenten
 • twee verschillende STEM-trajecten met verschillende moeilijkheidsgraad en begeleidingsaanpak in de eerste graad. Zo word je zo goed mogelijk begeleid om je capaciteiten te ontplooien en klaar te zijn voor de opleidingen van de 2de graad. Meer info over het STEM XL-traject en STEM-basistraject vind je hier
 • de studierichting STEM-wetenschappen in 2A, die de meest wetenschappelijke opleiding van de 1ste graad is. De naam 'STEM' wordt door scholen verschillend gebruikt om opleidingen aan te duiden. Vaak gaat het om Moderne talen-wetenschappen. Ook in 2A STEM-wetenschappen werken we met een STEM XL- en een STEM-basistraject.
 • een uitzonderlijke omgeving voor wie later diergeneeskunde wil studeren: de meest wiskundig-wetenschappelijke opleiding kunnen volgen (dat heb je daarvoor nodig) in een school met 1200 dieren. Je kan dus vaak naar de dieren gaan tijdens de pauzes. Vanaf het 3de jaar voorzien we in de opleiding Natuurwetenschappen zelfs een optievak 'dierkunde', waarin je les krijgt van een dierenarts. Meer info vind je bij de opleiding Natuurwetenschappen.
 • STEM-projectwerk vanaf het 1ste jaar, waarin je zelfstandig wetenschappelijk leert denken en werken. In de 2de en 3de graad kan je in de opleiding Natuurwetenschappen voor extra STEM-projecten kiezen.
 • een schooldomein van 52 hectare met allerlei soorten vegetatie, teelten en dieren. Dat biedt een wetenschappelijke schat voor praktische en geïntegreerde wetenschappelijke onderzoeksopdrachten.
 • 5 labo's voor toegepast wetenschappelijk werk: 2 x chemie, 1 x biotechnieken, 1 x fysica, 1 x biologie
 • leerkrachten met ervaring en kennis die trots zijn op hun vak en die hun passie graag delen met jou

 

De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 4 +1*
FRANS 3 +1*
WISKUNDE 4 +1*
VERDIEPEN EN REMEDIËREN 3*
NATUURWETENSCHAPPEN 2
ENGELS 2
GESCHIEDENIS 1
AARDRIJKSKUNDE 1
PLASTISCHE OPVOEDING 1
MUZIKALE OPVOEDING 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
TECHNIEK 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
STEM-PROJECTEN 2
TOOLS FOR LIFE 2
TOTAAL 32

*zie de info over verdiepen en remediëren voor de hoofdvakken

 

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.