1ste leerjaar A - Natuur en wetenschappen (STEM)

Zo zit 'Natuur en wetenschappen (STEM)' in elkaar
scholenloop
 • Je volgt 32 lesuren per week.
 • 27 lesuren daarvan omvatten de basisvorming die alle scholen in Vlaanderen moeten nastreven.
 • Van de 27 lesuren van de basisvorming gebruiken we 3 lesuren om te verdiepen of te remediëren voor je hoofdvakken. Meer info over hoe dit werkt, vind je door hier te klikken.
 • Omdat leerlingen op verschillende snelheden vorderen en er in het 3de jaar andere voorkennisvereisten zijn voor tso en aso, voorzien we voor STEM twee trajecten in 1A: een basistraject en een XL-traject. Meer info over hoe dit werkt, vind je door hier te klikken.
  De andere 5 lesuren van de 32 per lesweek gaan naar de volgende vakken:
 • Een extra lesuur voor het vak natuurwetenschappen zorgt ervoor dat je meer wetenschappelijk werk kan uitvoeren.
 • In het vak STEM-projecten (twee lesuren) werk je telkens gedurende een aantal weken aan wetenschappelijke projecten die een combinatie zijn van wetenschappen, wiskunde en techniek.
 • Je volgt twee lesuren Tools for life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan, hoe ga je om met financiële vraagstukken voor jezelf en je gezin, ... 
 • Omdat de ASO-opleiding Wetenschappen nieuw zal zijn voor leerlingen die in 1A starten in 2020-2021, voorzien we hierover een infosessie op 19 februari 2020. Meer info daarover vind je hier.
 • Als je in het 3de jaar niet voor wetenschappen maar eerder voor 'Tuinbouw' of 'Dierenzorg' zal kiezen, raden we je aan om in het 1ste jaar te starten in de optie 'Plant en dier'.

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 4 +1*
FRANS 3 +1*
WISKUNDE 4 +1*
VERDIEPEN EN REMEDIËREN 3*
NATUURWETENSCHAPPEN / WETENSCHAPPELIJK WERK 2
ENGELS 2
GESCHIEDENIS 1
AARDRIJKSKUNDE 1
PLASTISCHE OPVOEDING 1
MUZIKALE OPVOEDING 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
TECHNIEK 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
STEM-PROJECTEN 2
TOOLS FOR LIFE 2
TOTAAL 32

*zie de info over verdiepen en remediëren voor de hoofdvakken

 

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.