Infomoment opstart ASO-wetenschappen op 19 februari 2020

Op woensdag 19 februari 2020 houden wij een extra infomoment met rondleiding over de opstart van de ASO-opleiding Wetenschappen in Horteco.

Dit infomoment is bedoeld voor leerlingen die dit schooljaar in het 6de leerjaar zitten. Als zij zich willen inschrijven in 1A voor het schooljaar 2020-2021, moeten zij zich immers aanmelden tussen 30 maart en 24 april 2020, wat voor onze jaarlijkse infodag valt. Omdat de ASO-opleiding en onze voorbereidende aanpak in 1A STEM XL en 2A STEM-wetenschappen nieuw zullen zijn, willen we de zesdejaars en hun ouders de kans geven om met onze werking kennis te maken vóór de aanmeldingsperiode van 2020.

Opgelet: leerlingen die dit schooljaar in het 5de leerjaar zitten, komen beter langs op onze infodag op 25 april 2020. We geven dan dezelfde info en rondleidingen als op de infosessie van 19 februari 2020, maar op de infodag zijn er ook open klassen, workshops en meer leerkrachten om vragen aan te stellen. Vermits de aanmeldingen voor deze leerlingen pas in 2021 kunnen gebeuren, heb je dan nog tijd genoeg om een schoolkeuze te maken.

Het infomoment van 19 februari 2020 zal zich toespitsen op zesdejaars die onze school overwegen te kiezen om vanaf het 3de middelbaar ASO-Wetenschappen te volgen. Omdat onze TSO-opleidingen al langer bestaan, gaan we ervan uit dat leerlingen en ouders met interesse daarin zich al geïnformeerd hebben op onze infodag en Opentuindag van vorig schooljaar. Maar zesdejaars met vragen over de TSO-opleidingen kunnen op 19 februari 2020 ook bij ons terecht.

Het programma van het infomoment op woensdag 19/2/2020

Timing: 14.30-16.30 u.

We starten om 14.30 u. met een infosessie van ongeveer drie kwartier, waarin we uitleggen hoe we vanaf het schooljaar 2020-2021 1A STEM en nadien 2A STEM-wetenschappen aanpassen (zie onze info over het basis- en XL-traject), zodat we een degelijke voorbereiding op de ASO-opleiding vanaf het 3de jaar kunnen garanderen. Ook verduidelijken we in deze sessie hoe we vervolgens in het 3de jaar de opleiding ASO-wetenschappen zullen opstarten.

Aansluitend aan de infosessie kan je een rondleiding volgen door de school, waarbij een wetenschapsleerkracht je de school toont, meer uitleg geeft over onze werking en vragen beantwoordt. De rondleiding duurt ongeveer een uur, waardoor we afsluiten rond 16.30 u.

Om het juiste aantal rondleiders te kunnen voorzien, vragen we dat je je voor 18/2/2020 inschrijft voor dit infomoment via ons emailadres info@horteco.be. Gelieve ook aan te geven met hoeveel personen je aanwezig denkt te zullen zijn (geen probleem als dat aantal uiteindelijk wat afwijkt).