Infomomenten voor het schooljaar 2021-2022
Virtuele rondleiding

Door de coronamaatregelen vielen de infodag en Opentuindag van april/mei 2020 weg. Daarom maakten we toen een virtuele rondleiding door onze school. Niet met alle studie-info, want daarvoor is in deze korte filmpjes geen tijd. Wel om de school te ervaren. Klik hier voor een 20-tal filmpjes die je laten kennismaken met Horteco. Wens je naast onze website en virtuele rondleiding meer info over een opleiding of onze werking? Neem dan gerust contact op met onze school, dan geven we je graag meer uitleg.

Infodag of rondleidingen op 13/3/2021

Normaal gezien houden we elk jaar een infodag in maart/april. Je kan dan de hele school bezoeken, er zijn workshops, rondleidingen, infosessies en je krijgt persoonlijke studie-info over onze werking en de studierichtingen die je interesseren. Op dit moment is het volgens de coronamaatregelen echter niet mogelijk om infodagen te organiseren.

Omdat de infodagen vorig schooljaar ook al weggevallen waren, hielden we op zaterdag 3/10/2020 een dag met individuele rondleidingen. Dat mocht wel, omdat er op zaterdag geen les is, we enkel op afspraak, individueel en veilig werkten en er geen activiteiten of infosessies plaatsvonden.

De volgende infodag of dag met rondleidingen is voorlopig voorzien op 13/3/2021. Afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen passen we onze werking aan. Via dit online formulier kunt u uw interesse aangeven om een rondleiding te krijgen door onze school. Zodra we info hebben over hoe we die tegen dan kunnen organiseren (rond januari/februari), nemen we via e-mail contact met u op. U kunt dan zelf nog bekijken of u een rondleiding wenst.

Opentuindag of rondleidingen op 9/5/2021

Elk jaar houden we onze Opentuindag in mei. Dat is een evenement voor de hele familie. Je maakt op een interactieve manier kennis met onze school en studierichtingen en kan deelnemen aan allerlei activiteiten. Het programma maken we in de loop van maart/april op deze pagina bekend. Vorig schooljaar kon de Opentuindag niet doorgaan omwille van de coronamaatregelen. De voorlopige datum voor dit schooljaar is zondag 9/5/2021, maar ook deze datum is onder voorbehoud van wat er dan mogelijk is. Meer info volgt hier in de loop van april 2021.

Inschrijven voor het schooljaar 2021-2022

In de onderwijsregio waartoe onze school behoort, schrijf je voor 1A en 1B anders in dan voor het 2de tot en met het 7de leerjaar. Hieronder vind je de regeling voor 1A en 1B. In het aparte blokje daaronder staat de regeling voor het 2de tot en met het 7de leerjaar.

Inschrijven voor 1A en 1B

Voor het schooljaar 2021-2022 kan je je kind voor onze school en een heel aantal andere scholen (vorig schooljaar waren dat er 65) in één aanmeldingssysteem aanmelden voor inschrijving.

De voorlopig vastgelegde tijdslijn is de volgende:

1) Je meldt je kind via het aanmeldingssysteem aan om een plaats te krijgen in Horteco. Deze aanmeldingsperiode loopt van 29/3/2021 om 14u tot 26/4/2021 om 14u. Het maakt niet uit wanneer je in deze periode aanmeldt, maar het is wel belangrijk dat je je kind gedurende deze periode aanmeldt om voldoende kans te hebben op een plaats. Je kan voor verschillende scholen aanmelden, die je in je volgorde van voorkeur plaatst. Tegen de start van de aanmeldingsperiode plaatsen we hier een link naar het aanmeldingssysteem.

2) Op 6/5/2021 verneem je via een bericht van het aanmeldingssysteem in welke school van je voorkeur je een plaats hebt of waar je hoeveelste op de wachtlijst staat. Het aanmeldingssysteem probeert zoveel mogelijk je een plaats te geven in de school met je hoogste voorkeur.

3) Vanaf 10/5/2021 mogen de scholen die deelnemen aan het aanmeldingssysteem de leerlingen inschrijven die een plaats in hun school kregen toegewezen. Je krijgt een bericht van ons wanneer je kunt komen inschrijven, als je kind een plaats heeft in Horteco.

4) Ook vanaf 10/5/2021 kunnen leerlingen die zich niet hebben aangemeld gedurende de aanmeldingsperiode zich komen inschrijven. Als er nog vrije plaatsen over zijn, krijgen zij een plaats in de volgorde dat ze naar school komen voor de inschrijving. Als er geen plaatsen meer vrij zijn, komen zij achteraan de wachtlijst van het aanmeldingssysteem.

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen van het aanmeldingssysteem. Gezien het grote aantal deelnemende scholen hebben wij daar geen invloed op. Bovendien kunnen de coronamaatregelen die dan gelden ook voor wijzigingen zorgen. Als u uw kind wenst aan te melden om in Horteco in te schrijven, is het belangrijk in de loop van maart de laatste stand van zaken op deze pagina te bekijken.

Inschrijven voor het 2de t/m 7de leerjaar

Voor het 2de tot en met 7de leerjaar werken scholen niet met een aanmeldingssysteem zoals in 1A en 1B. Vanaf de startdatum van de inschrijvingen kan je gewoon naar school komen om je kind in te schrijven. Zolang er plaatsen zijn in de studierichting van je keuze, kan je inschrijven. Als de studierichting (voorlopig) volzet is, kom je op een wachtlijst.

De juiste startdatum voor deze inschrijvingen ligt nog niet vast. Traditioneel starten deze inschrijvingen op maandag na de paasvakantie (dat zou 19/4/2021 zijn). Maar vorig schooljaar werd dit omwille van de coronasituatie uitgesteld en gedigitaliseerd. Inschrijven kon toen pas vanaf 18/5/2020 via een online 'aanvraag tot inschrijving' die we als link op deze pagina plaatsten. De school bekeek die aanvragen chronologisch en schreef de leerlingen in voor wie er plaats was. Wie zich later aanmeldde en (nog) geen plaats had, kwam op een wachtlijst. 

We kunnen nu nog niet zeggen wat de overheid zal beslissen over de inschrjvingswijze voor 2021-2022. Zodra we hier meer info over hebben (mogelijk pas in maart/april 2021), plaatsen we die op deze pagina.