Duaal: Groenaanleg en groenbeheer

Groenaanleg en groenonderhoud duaal
Wat is een duale opleiding?

Een duale opleiding is een combinatie van leren op school en in een bedrijf. Voor je een duale opleiding in Horteco overweegt, is het belangrijk dat je onze algemene info over duale opleidingen bekijkt op deze pagina.

Wat houdt deze studierichting in?

In de opleiding groenaanleg en -beheer (duaal) leer je in een bedrijf werkzaamheden uit te voeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken en groene ruimtes. Je leert deze in stand te houden, te ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en de wensen van de klant of opdrachtgever.

Infomoment op de Infodag van 6 juni 2020

Het is heel belangrijk dat zowel de leerlingen als de ouders de voordelen maar ook de nadelen kennen van duale opleidingen in vergelijking met onze gewone bso-opleidingen. Sommige leerlingen onderschatten welke voorkennis en inzet er nodig is, en welke gevolgen een foute keuze kan hebben. Daarom houden we tijdens onze Infodag op 6 juni een infosessie voor geïnteresseerde ouders en leerlingen.

De infosessie zal plaatsvinden van 14.00-15.30 u. in het hoofdgebouw. U krijgt algemene info over duale opleidingen, de voor- en nadelen van ervan, de praktische zaken waarmee u en uw zoon/dochter rekening moeten houden, en u kunt vragen stellen die u daarnaast nog heeft. Wij vragen om u voor deze infosessie aan te melden, zodat we een ruimte kunnen voorzien die groot genoeg is. Dat kan door een e-mail te sturen naar info@horteco.be met vermelding van uw deelname aan het infomoment voor duale opleidingen, de naam van uw zoon/dochter en het aantal personen dat de sessie zal bijwonen.

Waarom Groenaanleg en groenbeheer duaal in Horteco volgen?

Onze school beschikt over een groendomein van 52 hectare. Hierin hebben we grote afdelingen van zowel sierboomteelt, fruitteelt, bloementeelt en groenteteelt. Daarnaast onderhouden en beheren we op ons domein ook honderden plantensoorten, tientallen boomsoorten, boomgaarden, bos, weiland, grasland, parkgebied, natuurgebied en een kringlooptuin.

De leerkrachten die je begeleiden hebben ruime ervaring binnen de sector.

We werken samen met meer dan 180 bedrijven uit de sector.

We beschikken over een uitgebreid machinepark dat we mee laten ontwikkelen naargelang de vereisten van de moderne groensector.
 

De lessentabel
VAKKEN u/week
WERKPLEKLEREN 24
PAV 4

ENGELS

2
LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

LEVENSBESCHOUWELIJK VAK

2

TECHNISCH VAK TUINAANLEG

4
TOTAAL 38
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.