Welkom in Horteco

Wij zijn een middelbare school voor natuur, wetenschappen, plant, dier en milieu op een uitgestrekt domein van 47 hectare, vlakbij het station van Vilvoorde.

Ongeveer 1030 leerlingen volgen bij ons na de algemene opleiding van de eerste graad studierichtingen zoals Natuurwetenschappen, Biotechnologische wetenschappen, Natuur en milieu, Tuinbouw en Dierenzorg.

In de 3de graad specialiseren de studierichtingen verder en bereiden de leerlingen zich voor op het hoger onderwijs (aso en tso) en/of de arbeidsmarkt (tso en bso). Verscheidene specialisatiejaren in het 7de jaar verdiepen de praktische en theoretische kennis van arbeidsmarktgerichte leerlingen in o.a. bosbouw, groenaanleg en dierenzorg. Deze leerlingen behalen zo ook een diploma secundair onderwijs.

Leerlingen die na hun zesjarige bso-opleiding naar het hoger onderwijs wensen te gaan, kunnen mits voldoende voorkennis en veel studie-inzet het 7de voorbereidend jaar voor het hoger onderwijs kiezen. Zo zijn ze daar beter op voorbereid dan met een arbeidsmarktgericht 7de specialisatiejaar.

Tot slot bieden we ook vijf duale opleidingen aan, die een combinatie zijn van leren op school en in een bedrijf. Leerlingen behalen hiermee hetzelfde getuigschrift als een bso-opleiding.

Door ons specifieke studie-aanbod en uitgebreide voorzieningen komen onze leerlingen uit heel Vlaanderen (226 gemeentes). 215 leerlingen kiezen ervoor om in ons internaat te verblijven.