2de leerjaar A - Techniek - wetenschappen

Zo zit 'Techniek - wetenschappen' in elkaar
Labo
  • Je volgt 33 lesuren per week.
  • 26 lesuren daarvan zijn voor alle leerlingen in alle scholen in Vlaanderen hetzelfde.
  • Wetenschappen vormen een belangrijk pakket binnen deze opleiding. Naast 2 lesuren natuurwetenschappen die alle leerlingen van het 2de jaar volgen, krijg je ook 4 lesuren wetenschappelijk werk. Daarin voer je proeven uit voor biologie, chemie en fysica. Je leert er de basis van de wetenschappelijke vaardigheden die je in de 2de en 3de graad verder zal uitdiepen.
  • In het vak STEM-projecten (2 lesuren) werk je telkens een aantal weken aan wetenschappelijke projecten die een combinatie zijn van wetenschappen, wiskunde en techniek.
  • Je volgt 1 lesuur Tools for life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.
  • De optie 'Techniek-wetenschappen' kies je best als je van plan bent om in het 3de jaar 'Biotechnische wetenschappen' of 'Natuur en milieu' te studeren. Vanaf 2021-2022 is dit de logische vooropleiding voor ASO-Wetenschappen. Als je eerder voor 'Tuinbouw' of 'Dierenzorg' zal kiezen, raden we je aan om te starten in de optie 'Agro- en biotechnieken'.

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 5
FRANS 3
ENGELS 2
WISKUNDE 4
NATUURWETENSCHAPPEN 2
GESCHIEDENIS 2
AARDRIJKSKUNDE 1
PLASTISCHE OPVOEDING 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
TECHNIEK 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
WETENSCHAPPELIJK WERK 4
STEM-PROJECTEN 2
TOOLS FOR LIFE 1
TOTAAL 33
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.