2de beroepsvoorbereidend leerjaar

Land- en tuinbouw
2Bvl
  • Bedoeld voor jongeren die moeilijkheden hebben met algemene vakken (moedertaal, wiskunde, Frans, …), er gaat veel aandacht naar praktische vakken
  • Alle leerlingen hebben 33 lesuren per week
  • De gemeenschappelijke vorming omvat 16 uur per week (dit is hetzelfde voor alle leerlingen in alle scholen)
  • 4 uur agrarische technieken dier (basispraktijk en theorie)
  • 4 uur agrarische technieken plant (basispraktijk en theorie)
  • Je krijgt 8 uur praktische oefeningen agrarische technieken (plant, dier en milieu)
  • Je volgt 1 lesuur Tools for life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan en wat zijn goede leerstrategieën voor jou.

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 3
FRANS 2
WISKUNDE 2
NATUURWETENSCHAPPEN 1
GESCHIEDENIS 1
AARDRIJKSKUNDE 1
PLASTISCHE OPVOEDING 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 3
AGRARISCHE TECHNIEKEN DIER
(basispraktijk en theorie)
4
AGRARISCHE TECHNIEKEN PLANT
(basispraktijk en theorie)
4
PRAKTISCHE OEFENINGEN AGRARISCHE TECHNIEKEN PLANT, DIER EN MILIEU 8
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
TOOLS FOR LIFE 1
TOTAAL 33
Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.