1ste leerjaar A - Natuur en wetenschappen (STEM)

Zo zit 'Natuur en wetenschappen (STEM)' in elkaar
scholenloop
  • Je volgt 33 lesuren per week.
  • 28 lesuren daarvan omvatten de basisvorming die alle scholen in Vlaanderen moeten nastreven.
  • Van de 28 lesuren van de basisvorming gebruiken we 4 lesuren om te verdiepen of te remediëren voor je hoofdvakken (meer info over hoe dit werkt, vind je door hier te klikken).
  • Omdat leerlingen op verschillende snelheden vorderen, voorzien we vanaf het schooljaar 2020-2021 (nog niet in 2019-2020) twee trajecten in 1A voor de hoofdvakken wiskunde, Nederlands, Frans en natuurwetenschappen (meer info over hoe dit werkt, vind je door hier te klikken).
  • Tijdens 2 extra lesuren voor het vak natuurwetenschappen leer je wetenschappelijk werken en voer je proeven uit.
  • In het vak STEM-projecten (2 lesuren) werk je telkens een aantal weken aan wetenschappelijke projecten die een combinatie zijn van wetenschappen, wiskunde en techniek.
  • Je volgt 2 lesuren Tools for life, waarin we je vaardigheden aanleren om je weg te vinden in onze maatschappij en op school: wie ben je, wat zijn je talenten, hoe leef je samen met anderen, welke studiekeuze past bij je talenten en vaardigheden, hoe pak je je studies aan, hoe ga je om met financiële vraagstukken voor jezelf en je gezin, ... 
  • De optie 'Natuur en wetenschappen (STEM)' kies je best als je van plan bent om in het 3de jaar 'Biotechnische wetenschappen' of 'Natuur en milieu' te studeren. Als je in 2020-2021 start, is deze optie ook de logische vooropleiding voor de nieuwe studierichting ASO-Wetenschappen in het 3de jaar. Als je eerder voor 'Tuinbouw' of 'Dierenzorg' zal kiezen, raden we je aan om te starten in de optie 'Plant en dier'.
  • Omdat de ASO-opleiding Wetenschappen nieuw zal zijn voor leerlingen die in 1A starten in 2020-2021, voorzien we hierover een infoavond op 9 oktober 2019. Meer info daarover vind je hier.

Waarom Horteco een goede keuze is voor je opleiding, kan je lezen op de pagina Onze accenten.

De lessentabel
VAKKEN u/week
NEDERLANDS 4 +1*
FRANS 3 +1*
WISKUNDE 4 +1*
NATUURWETENSCHAPPEN /  WETENSCHAPPELIJK WERK 2 +1*
VERDIEPING EN REMEDIËRING 4*
ENGELS 2
GESCHIEDENIS 1
AARDRIJKSKUNDE 1
PLASTISCHE OPVOEDING 1
MUZIKALE OPVOEDING 1
LICHAMELIJKE OPVOEDING 2
TECHNIEK 2
LEVENSBESCHOUWELIJK VAK 2
STEM-PROJECTEN 2
TOOLS FOR LIFE 2
TOTAAL 33

*zie de info over verdiepen en remediëren voor de hoofdvakken

 

Dagelijkse leven op school

Ben je benieuwd naar wat er zoal gebeurt in onze school? Kijk dan zeker eens naar onze Facebookpagina.