Infoavond opstart ASO op 9 oktober 2019

Op woensdag 9 oktober 2019 houden wij een infoavond over de opstart van de ASO-opleiding Wetenschappen in Horteco.

Deze avond is bedoeld voor leerlingen die in het schooljaar 2019-2020 in het 6de leerjaar zitten. Als zij zich willen inschrijven in 1A voor het schooljaar 2020-2021, moeten zij zich immers aanmelden in maart/april 2020, wat voor onze infodag valt. Omdat de ASO-opleiding en onze voorbereidende aanpak in 1A en 2A nieuw zullen zijn, willen we de zesdejaars en hun ouders de kans geven om met onze werking kennis te maken vóór de aanmeldingsperiode van 2020.

Opgelet: leerlingen die in 2019-2020 in het 5de leerjaar zitten, komen beter langs op onze infodag op 25 april 2020. We geven dan dezelfde info en rondleidingen als op de infosessie van 9 oktober 2019, maar op de infodag zijn er ook open klassen, workshops en meer leerkrachten om vragen aan te stellen. Vermits de aanmeldingen voor deze leerlingen pas in 2021 kunnen gebeuren, heb je dan nog tijd genoeg om een schoolkeuze te maken.

De infoavond van 9 oktober 2019 zal zich toespitsen op zesdejaars die onze school overwegen te kiezen om vanaf het 3de middelbaar ASO-Wetenschappen te volgen. Omdat onze TSO-opleidingen al langer bestaan, gaan we ervan uit dat leerlingen en ouders met interesse daarin zich al geïnformeerd hebben op onze infodag en Opentuindag. Maar natuurlijk kunnen zesdejaars met vragen over de TSO-opleidingen die avond ook bij ons terecht.

Het programma van de infoavond op woensdag 9/10/2019

Je kan kiezen of je een infosessie volgt om 16.00 u. of om 17.30 u. We leggen daarin uit hoe we vanaf het schooljaar 2020-2021 het eerste jaar A en nadien het tweede jaar A aanpassen, en hoe we vervolgens de opleiding ASO-wetenschappen zullen opstarten.

Aansluitend aan de infosessie kan je een rondleiding volgen door de school, waarbij een leerkracht je de school toont, meer uitleg geeft over onze werking en vragen beantwoordt.

Als je de infosessie van 16.00 u. volgt, start de rondleiding rond 16.45 u. De rondleiding duurt ongeveer tot 17.45 u.

Als je de infosessie van 17.30 u. volgt, start de rondleiding rond 18.15 u. De rondleiding duurt ongeveer tot 19.15 u.

Je kan vrij aansluiten om één van beide infosessies en rondleidingen te volgen. Omdat we echter graag rondleidingen geven in kleine groepen, is het handig als je voor 26/9/2019 laat weten dat je aanwezig zal zijn via ons emailadres info@horteco.be. Zo kunnen wij voldoende rondleiders voorzien.