Infomomenten
Infodag en perkplantenverkoop

Zaterdag 27 april 2019, 10-17 uur

Op de infodag krijg je studie-informatie, kan je proeflesjes volgen, deelnemen aan workshops en kan je een rondleiding krijgen door onze school. Gelijktijdig houden we ook een perkplantenverkoop in de serre van bloementeelt.

Opentuindag

Zondag 19 mei 2019, 10-17 uur

Onze Opentuindag is een groot evenement met allerlei activiteiten waarnaar zo'n 6000 bezoekers komen. Dit is de leukste dag om onze school te bezoeken, omdat er overal wat te beleven valt en we ons volledige domein openstellen voor iedereen. Je kan dan ook studie-info en rondleidingen krijgen (maar het is wel druk, dus voor studie-info en rondleidingen kom je beter langs op de rustigere infodag). 

Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020

In de onderwijsregio waartoe onze school behoort, schrijf je voor 1A en 1B anders in dan voor het 2de tot en met het 7de leerjaar. Hieronder vind je de regeling voor het 2de tot en met het 7de leerjaar. In het aparte blokje daaronder staat de regeling voor 1A en 1B.

Inschrijven voor het 2de t/m 7de leerjaar

Voor het 2de tot en met 7de leerjaar kan je inschrijven vanaf dinsdag 23 april 2019. Er zijn geen voorrangsregels. Je kan vanaf die datum om 9.00 u. naar onze school komen en meteen inschrijven, zolang er plaatsen beschikbaar zijn in de studierichting die je wenst. Een online aanmelding vooraf, zoals bij 1A en 1B, is niet nodig.

We voorzien inschrijvingsmomenten zonder afspraak op dinsdag 23/4 (start inschrijvingen), zaterdag 27/4 (infodag) en zondag 19/5 (Opentuindag). Je kan daarnaast een afspraak maken om tijdens of na een schooldag in te schrijven na 23/4. Dat kan telefonisch (02 251 04 48) of via e-mail (info@horteco.be).

Breng zeker je identiteitskaart mee. Aan het einde van het schooljaar bezorg je ook (een kopie van) het getuigschrift of attest en het eindrapport van je vorige school aan het secretariaat.

Inschrijven voor 1A en 1B

De aanmeldingsperiode voor nieuwe leerlingen in 1A en 1B is voorbij. Wie zich aanmeldde, zal op 29/4 bericht krijgen of er een plaats kon worden toegekend aan zijn/haar kind. Je krijgt dan een 'ticket'. Met dat ticket kan je je kind komen inschrijven tussen 6/5 en 24/5. Na die periode kent onze school het aantal vrije plaatsen dat er nog over is. Voor deze vrije plaatsen starten de inschrijvingen voor 1A en 1B op 28/5.

Als je niet op 28/5 kan inschrijven, kan je een afspraak maken om tijdens of na een schooldag in te schrijven na 28/5. Dat kan telefonisch (02 251 04 48) of via e-mail (info@horteco.be).

Hieronder herhalen we de info over de afgelopen aanmeldingsperiode, zodat ouders die de stand van zaken van hun aanmelding willen bekijken, alle info terugvinden. Nieuwe aanmeldingen maken is op dit moment niet meer mogelijk. Pas vanaf 28/5 starten de vrije inschrijvingen voor 1A en 1B.

Info over de aanmeldingsperiode van 1/3 tot 29/3/2019:

Je vindt de werkwijze in de brochure via onderstaande link. Let vooral op het verschil tussen 'aanmelden' (vanaf 1 maart 2019) en 'inschrijven' (vanaf 6 mei 2019, als je een plaats toegewezen kreeg op 29 april 2019). Als je hier vragen bij hebt of verduidelijking wenst, kan je onze school contacteren. We geven je hier graag uitleg over.

pdf bestandBrochure aanmelden en inschrijven in SO Vilvoorde-Grimbergen-Machelen.pdf (4.03 MB)

Wie graag nog wat meer info en uitleg over het aanmeldings- en inschrijvingssysteem krijgt, kan deze powerpoint voor ouders bekijken:pptx bestandPresentatie aanmeldings- en inschrijvingssysteem voor ouders.pptx (2.74 MB)

De link naar de website waar je je vanaf 1/3/2019 voor 1A en 1B kan aanmelden voor Horteco: www.naarschoolinregiovilvoorde.be (klikken op 'Aanmelden'). Onze officiële naam in het aanmeldingssysteem is 'GO! technisch atheneum Horteco'.

Wat heb je nodig?
  • identiteitskaart
  • eindrapport en getuigschrift of attest van de vorige school (van zodra dit uitgereikt is)
  • bewijs van schooltoelage (Enkel indien u dit of vorig schooljaar een toelage kreeg. Als bewijs geldt de officiële bevestiging van de toelage of een afdruk van het rekeninguittreksel waarop de storting van de toelage staat.)